Merenkulkijan päiväkodissa autetaan jokaista yltämään parhaaseensa

Jo yli 30 vuotta toiminnassa ollut Merenkulkijan päiväkoti Espoonlahdessa on seurelaisten valinta varhaiskasvatuksen ykköstyökohteeksi. Yhteistyö ja arvostus ovat tämänkertaisen voittajan valttikortit, minkä lisäksi maininnan saa erityisen mukava ja rauhallinen ilmapiiri.

Päiväkotiin saapuessa sitä ei välttämättä heti käsitä, mutta varsin pian kävijä ymmärtää astuneensa satamalaiturilla odottavan laivan kannelle. Merenkulkija onkin suunniteltu tähän henkeen. Yhdessä tasossa olevat monipuoliset tilat kuvastavat laivaa ja tarjoavat runsaasti virikkeitä mahdollistaen pelit ja leikit niin isoille kuin pienemmillekin ryhmille. Ympäri Merenkulkijan kantta ja kajuuttaa touhuaa yhteensä viisi lapsiryhmää: Messipojat, Laivahiiret, Tähystäjät, Peränpitäjät ja Merikarhut.

Esiopetusryhmässä työskentelevällä Tiina Kososella on lasten lisäksi kokemusta ikääntyneiden kanssa toimimisesta, mutta Merenkulkijan lämmin ja kunnioittava henki sai hänet tulemaan päiväkotiympäristöön vielä lähellä eläkeikääkin.

– Iästäni huolimatta minut otettiin hienosti vastaan ja kokemustani arvostetaan, Kosonen kertoo.

Yksi päiväkodin menestyksen avainhenkilöistä on päiväkodinjohtaja Anu Vartiainen, joka saa kiitosta niin seurelaisilta kuin vakituiselta henkilökunnaltakin.

– Työ on yhtä helppoa tai rankkaa kuin mitä esihenkilö omalla asenteellaan tai esimerkillään siitä tekee. Täällä työtä tehdään aina yhdessä, eikä kukaan jää yksin vastuulliseksi jostain, Kosonen jatkaa.

Vartiaisen mukaan vastuullisesta työkäyttäytymisestä on Merenkulkijassa keskusteltu paljon.

– Teemme paljon työtä tiimien toimivuuden eteen ja autamme jokaista pääsemään parhaimpaansa. Lisäksi panostamme yhteistoiminnan kehittämiseen.

Uuden työntekijän perehdytyksen Vartiainen mainitsee olevan aina ryhmään sidottua, jolloin sijainen saa hyvän käsityksen paitsi juuri kyseisen ryhmän päiväohjelmasta ja -rutiineista myös siitä, mitä juuri häneltä päivän aikana odotetaan. Näin ollen perehdytys on hyvin käytännönläheistä ja sille varataan riittävästi aikaa.

Merenkulkijan päiväkoti sijaitsee samassa pihapiirissa Espoonlahden kirkon kanssa.

”Merenkulkijassa ei tarvitse jännittää uutena ja kokemattomanakaan työntekijänä.”

”Täällä tehdään lujasti töitä sen eteen, että lapset ja työntekijät viihtyisivät ja työympäristö olisi mieleinen.”

Seurelaiset tulevat Merenkulkijaan useimmiten talon oman sijaispoolin kautta, mutta säännöllisesti vuoroihin saapuu myös uusia työntekijöitä. Usein hyvät tyypit ilmestyvät uudestaankin keikalle ja näin tuttujen sijaisten joukko täydentyy. Yksi heistä on Ilona Ahola, joka noin vuosi sitten tuli Merenkulkijaan ensimmäistä kertaa ja on nyt koko kuluvan kauden mittaisessa määräaikaisessa sijaisuudessa.

– Kyllä se on palkitsevaa, kun on kaikkensa antanut ja huomaa, että lapsi on päivän aikana oppinut jotain uutta, vaikka takana olisi hieman rankempikin päivä, Ahola summaa työn parhaita puolia.

Työvoiman saatavuuden turvaaminen ja sen keinovalikoima ovat niin varhaiskasvatuksessa kuin muillakin toimialoilla yksi Seuren ja asiakaskohteiden tärkeimmistä yhteistyön teemoista. Päiväkotien kanssa Seure järjestääkin esimerkiksi varhaiskasvatustyön tutustumisia sekä oppisopimuskoulutusta, minkä puitteissa Merenkulkijassakin on maaliskuussa aloittanut tuore opiskelija.

Espoonlahdessa on huomennakin purjeita nostamassa monta motivoitunutta seurelaista, jotka ovat sitä mieltä, että Merenkulkija on toimialansa paras paatti ja ennen kaikkea työkohde, jonne tulee mielellään aina uudestaan.

Vuoden paras työkohde 2021

Merenkulkijan päiväkoti valittiin vuoden 2021 parhaaksi varhaiskasvatuksen työkohteeksi.

Seuren työntekijät ovat saaneet ehdottaa suosikkityökohteitaan, ja ehdotusten pohjalta Seure on palkinnut vuoden 2021 parhaat työkohteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja palvelualoilla sekä parhaan ruotsinkielisen työkohteen.

Marras-joulukuun aikana toteutettu kysely keräsi lähes 600 vastausta. Parhaiden työkohteiden perusteluissa toistuvat samat tärkeät teemat – hyvä perehdytys, tasa-arvoinen kohtelu, arvostuksen tunne sekä palautteen tärkeys.

Lue kampanjasta lisää tästä.

Tutustu työkohteisiin