Seuren yleisimmät työpaikat opetusalalla

Opetusala

Seuren kautta voit työskennellä pääkaupunkiseudun suomenkielisissä peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa erilaisissa opetusalan tehtävissä. Opetusalalla töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin.

Rekrytoimme opetusalan eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja eri työtehtäviin läpi vuoden. Heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun rekrytoimme työntekijöitä lyhyisiin työsuhteisiin eli keikkatyöhön.

Lukukauden tai lukuvuoden mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoimme ensisijaisesti kesän aikana, mutta tarpeen mukaan myös läpi koulun lukuvuoden. Tarjolla on myös osa-aikatyötä.

Opetusalan palkkaus määräytyy tehtävän työn sekä kunkin työntekijän koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

Halutessasi voit kieliosaamisesi mukaan laajentaa tehtävänkuvaasi valitsemalla tehtäviä myös ruotsinkielisissä kouluissa.

Koulunkäyntiavustaja (koulunkäynninohjaaja) ohjaa, motivoi sekä tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Työ on myös huolenpitoa oppilaan hyvinvoinnista. Koulunkäyntiavustaja työskentelee yleisopetuksessa ryhmäavustajana, erityisopetuksen pienryhmissä tai integroitujen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden henkilökohtaisena avustajana. Tämän lisäksi koulunkäyntiavustaja voi työskennellä myös kehitysvammaisten tai autisminkirjoon kuuluvien oppilaiden avustajana tai koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Koulunkäyntiavustajan työnkuva on monipuolinen ja työpäivä voi sisältää esimerkiksi oppilaiden taksikyyditysten valvomista, oppitunneilla avustamista, välitunti- ja ruokailun valvontaa sekä pienryhmien ohjausta. Koulunkäyntiavustajan työhön kuuluu auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei selviydy itse, kuten esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa tai liikkumisessa. Työssä voidaan käyttää myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin keinoja ja apuvälineitä, kuten kuvia ja viittomia. Koulunkäyntiavustajan työ edellyttää kärsivällisyyttä, myönteistä asennetta ja vuorovaikutustaitoja. Lue lisää: Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja eri luokkamuodot.

Koulunkäyntiavustajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso avoimet koulunkäyntiavustajan työpaikat

Erityiskoulunkäyntiavustajana ja oppilashoitajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskoulujen autismi- ja kehitysvammaopetuksessa. Luokan ryhmäkoko on enintään kahdeksan oppilasta ja luokassa on monta avustajaa. Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa tai vammansa vuoksi selviydy itse.

Työtehtäviin voi kuulua oppilaiden taksikyyditysten valvomista, pukemisessa ja ruokailussa avustamista tai hoitotoimenpiteitä, kuten oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan. Työssä käytetään usein kuvia ja viittomia puheen tukena.

Autismi- ja vammaisopetuksen avustajan tulee jaksaa kuunnella, odottaa ja kannustaa lasta. Työssä eduksi ovatkin sujuvat yhteistyötaidot, positiivinen elämänasenne ja hyvä fyysinen kunto. Lue lisää: Opas autisminkirjoon ja kehitysvammaisuuteen

Erityiskoulunkäyntiavustajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso avoimet erityiskoulunkäyntiavustajan ja oppilashoitajan työpaikat

Sijaisopettajana voit työskennellä Seuren kautta Helsingin ja Vantaan peruskouluissa ja Espoossa Kilonpuiston koulussa. Tarjoamme yhden tai useamman päivän mittaisia sijaisuuksia.

Sijaisena voit työskennellä luokanopettajana, aineenopettajana tai erityisopettajana. Opettajan sijaisuuksia on tarjolla sekä alakoulun että yläkoulun puolella. Sijaisopettajia rekrytoidaan heinäkuun lopulta huhtikuun loppuun saakka.

Opettajan sijaisuudet voit helposti varata Seuren sijaisopettajapalvelun laajasta tarjonnasta oman tilanteen mukaan. Sijaisopettajat ovat virkasuhteessa kaupunkiin ja sijaisopettajan työnantaja ja siten myös palkanmaksaja on kaupunki. Lue lisää Seuren sijaisopettajapalvelusta.

Sijaisopettajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso avoimet opettajan työpaikat

Undervisningsområde

Via Seure kan du arbeta i huvudstadsregionens svenskspråkiga grundskolor och eftermiddagsverksamhet som skolassistent. För skolassistenten erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar hela läsåret.

Vi rekryterar skolassistenter till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men efter behov även under hela läsåret. Vi erbjuder även arbete på deltid.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.

Se öppna undervisningjobb

Skolassistenten handleder, motiverar samt stöder elevens inlärning och utveckling. Arbetet innebär även omsorg om elevens välbefinnande. Skolassistenten arbetar inom den allmänna undervisningen som gruppassistent, i smågrupper inom specialundervisningen eller som personlig assistent för elever i behov av särskilt stöd som integrerats i gruppen. Dessutom kan skolassistenten arbeta som assistent för elever med utvecklingsstörning eller autismspektrumtillstånd eller i skolans morgon- eller eftermiddagsverksamhet.

Arbetsbeskrivningen är mångsidig och arbetsdagen kan innefatta till exempel övervakning av elevernas taxiskjutsar, assistens på lektionerna, övervakning av raster och måltider samt handledning av smågrupper. I skolassistentens arbete ingår att hjälpa och stödja eleven i de uppgifter som hen inte klarar av själv, såsom på- och avklädning, måltider eller att röra sig. I arbetet kan man också använda kommunikationsmetoder och -hjälpmedel som stöder eller ersätter tal, såsom bilder och tecken. Skolassistentens arbete förutsätter tålamod, en positiv inställning och social kompetens.

Se öppna undervisningjobb