Seuren yleisimmät työpaikat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus

Seuren kautta voit työskennellä varhaiskasvatuksen eri tehtävissä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.

Varhaiskasvatuksessa töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista lukukauden tai koko lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin. Töitä on runsaasti tarjolla, joten itselle sopiva kokonaisuus on helppo räätälöidä.

Rekrytoimme varhaiskasvatuksen eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja eri työtehtäviin läpi vuoden. Heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun rekrytoimme työntekijöitä lyhyisiin työsuhteisiin eli keikkatyöhön. Lukukauden tai lukuvuoden mittaisiin määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoimme ensisijaisesti kesän aikana, mutta tarpeen mukaan myös läpi lukuvuoden.

Palkkaus määräytyy tehtävän työn sekä kunkin työntekijän koulutuksen ja kokemuksen mukaan.

Halutessasi voit kieliosaamisesi mukaan laajentaa tehtävänkuvaasi valitsemalla tehtäviä myös ruotsinkielisissä päiväkodeissa.

Muita edellytyksiä työhön ovat tehtävän suorittamiseen tarvittava suomenkielen tai ruotsinkielen taito. Vaadimme kaikilta lasten kanssa työskenteleviltä rikostaustaotteen.

Småbarnspedagogik

Via Seure kan du även arbeta på svenskspråkiga daghem i huvudstadsregionen.

Inom småbarnspedagogiken erbjuder vi jobb från endagsvikariat till anställningar som varar en termin eller hela läsåret. Det finns ett stort utbud av jobb, så du kan skräddarsy en lämplig helhet för dig enligt din egen tidsplan.

Vi rekryterar till visstidsanställningar av olika längd och olika arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken under hela året. Från och med mitten av juli till slutet av april rekryterar vi arbetstagare till kortvariga anställningar som inhoppare. Till visstidsanställningar som varar en termin eller ett läsår rekryterar vi i första hand under sommaren, men om nödvändigt även under hela året.

Lönen fastställs enligt arbetsuppgiften samt arbetstagarens utbildning och erfarenhet.