Työ ei syrji! Faktaa monimuotoisuudesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lanseerasi syksyllä 2018 valtakunnallisen Työ ei syrji -kampanjan. Suomalainen lainsäädäntö mahdollistaa yhdenvertaisen ja syrjimättömän työkulttuurin, mutta tästä huolimatta EK:n selvitysten perusteella ihmiset kokevat erilaisia syrjinnän muotoja työpaikoilla. Kampanjan tarkoituksena onkin haastaa yrityksiä ja yhteiskuntaa luomaan aidosti yhdenvertaista ja tasa-arvoista työkulttuuria Suomessa, sekä muuttamaan asenteita ja vähentämään syrjintää työelämässä. Työ itsessään ei syrji – Asenteet syrjivät.

Lukuja työyhteisöstämme

  • Vuonna 2017 Seuren kautta työskenteli 10 490 vuokratyöntekijää
  • Kuukausipalkkaisia Avaintes-työsuhteita alkoi 2 092
  • Seuren vuokratyöntekijöissä oli yli 80 eri kansallisuutta ympäri maailman
  • Seuren vuokratyöntekijöistä ulkomaan kansalaisia kaikista työntekijöistä oli 7,24 %. Esimerkiksi ruokapalvelutyöntekijöistä 28 % oli ulkomaalaisia.
  • 10 490:stä vuokratyöntekijästämme naisia oli 8 870 ja miehiä 1 620.

Lähde: Seuren työntekijärekisteri. Tiedot ovat vuodelta 2017.

Seurekin on mukana Työ ei syrji -kampanjassa. Meillä vallitsee nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää ja epäasiallista kohtelua kohtaan koskettaen niin toimistohenkilöstöä kuin asiakaskohteissa työskentelevää vuokrahenkilöstöä. Mitä toimia meillä on tehty ja tehdään myös jatkossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liittyen?

Työntekijöiden ikäjakauma Seuressa

Jo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki edellyttää organisaatioilta suunnitelmia niistä toimista, mitä asian edistämiseksi tehdään. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulma täytyy ottaa huomioon johtamisessa, työntekijöiden urakehityksessä, työskentelyolosuhteiden turvaamisessa, rekrytoinnissa, palkkauksessa, perhevapaina ja monilla muilla työn tekemisen alueilla. Suunnitelma on myös esillä kaikille työntekijöillemme.

  • Seuren keikkatyöntekijöistä 94,1 % kokee tulleensa kohdelluksi työyhteisön jäsenenä ja 5,8% on kokenut kohtelun hieman tai erittäin syrjivänä.
  • Seuren määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevistä 92 % kokee tulleensa kohdelluksi työyhteisön jäsenenä ja 7,9 % on kokenut kohtelun hieman tai erittäin syrjivänä.

Lähde: Seuren työntekijäkysely 2018

Monimuotoinen työntekijäreservimme tuo myös moninaista kokemusta

Seuressa olemme aidosti ylpeitä monimuotoisesta työntekijäreservistämme. Rekrytoimme aina sekä vuokrahenkilöstömme että hallintohenkilöstömme osaamisen ja työhön soveltuvuus edellä.

Epäasiallisiin tilanteisiin puututaan

Seuressa ei hyväksytä minkäänlaista häirintää, ahdistelua tai syrjintää. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on oikeus puuttua syrjintään. Esimiehen velvollisuutena on aina selvittää tietoon tullut syrjintäepäily ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin.

Laki säätää myös vastatoimien kiellosta. Ketään ei siis saa asettaa epäedulliseen asemaan tai rangaista sen takia, että hän on ilmoittanut syrjinnästä, tuonut esiin epäkohtia työpaikalla tai ryhtynyt muihin toimenpiteisiin puuttuakseen syrjintään.

Lukuja työyhteisöstämme

  • Seuren vuokratyöntekijöistä vanhin työntekijä oli 79-vuotias terveydenhoitoalan konkari ja nuorin 16-vuotias hoiva-avustaja.
  • Vuokrahenkilöstön pohjoisin kotikunta oli Äkäslompolo.
  • Seuressa on viimeisen viiden vuoden aikana tehty työtä 493 eri ammattinimikkeellä, traktorinkuljettajasta eläintenhoitajaan ja lumimiehestä ympäristöassistenttiin. Nimikkeistöstämme löytyy myös muun muassa kokemusasiantuntija, vesimittarinlukija ja viittomakielen tulkki.