Seuren yleisimmät työpaikat Sote-alalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Tarjoamme töitä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella sekä Lohjalla, Porvoossa ja Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula) alueella.

Lähihoitajana voit Seuren kautta työskennellä monipuolisesti kaikilla Seuren työskentelyalueilla.

Voit työskennellä perusterveydenhuollossa, jossa suurin osa töistä on kotihoidossa, vanhusten hoiva-asumisessa/palvelutaloissa sekä kaupunginsairaaloissa. Keikkoja on tarjolla myös erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon puolella on tarjolla monipuolisesti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella.

Lähihoitajalle on töitä tarjolla lisäksi pääkaupunkiseudun peruskouluissa autististen ja kehitysvammaisten lasten opetuksessa. Töitä tehdään tehtävänimikkeillä oppilashoitaja tai erityiskoulunkäyntiavustaja. Kouluissa työsuhteet kestävät yleensä koko lukuvuoden ja lisäksi tarjolla on runsaasti keikkatöitä läpi koulun lukuvuoden.

Rekrytoimme lähihoitajia läpi vuoden. Edellytämme Valviran rekisteröinnin (valmistuneet), tietyissä kohteissa työskentelyyn tartuntatautilain mukaisen rokotesuojan ja lasten parissa työskenteleviltä rikostaustaotteet. Lisäksi moniin työkohteisiin on vaatimuksena lääkehoitolupa (LOVe/LOP-verkkokurssi + näytöt), jota voit lähteä suorittamaan kauttamme heti Seureen työllistyessäsi.

Kotihoitoon rekrytoimme myös opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta kotihoidosta. Lisäksi valmistuneille kotihoidosta kiinnostuneille lähihoitajille järjestämme perehdytystä, jos kotihoito työkenttänä on vieras tai työskentelystä siellä on jo pidempi aika. Lisäksi valmistuneille kotihoidosta kiinnostuneille lähihoitajille järjestämme perehdytystä, jos kotihoito työkenttänä on vieras tai työskentelystä siellä on jo pidempi aika.

Lähihoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Tutustu lähihoitajan työhön esittelyvideolla tästä.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Sairaanhoitajalle on töitä tarjolla kattavasti kaikilla Seuren työalueilla.

Sairaanhoitajana voit työskennellä perusterveydenhuollossa monipuolisesti erilaisissa kohteissa, kuten kaupunginsairaaloissa, kotisairaalassa ja terveysasemilla. Myös erikoissairaanhoidossa on tarjolla monenlaisia töitä ja valittavanasi on osaamisesi mukaan mm. sisätautien, kirurgian, lastensairaanhoidon, psykiatrian, päivystyksen ja tehostetun valvonnan kohteita.

Tarjolla on kattavasti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella. Rekrytoimme sairaanhoitajia läpi vuoden.

Koulutuksen lisäksi sairaanhoitajalla tulee olla keikkakohteeseen sopivaa osaamista sekä tartuntatautilain mukainen rokotesuoja. Lisäksi moniin työkohteisiin vaatimuksena on i.v.-lupa tai ainakin LOVe-verkkokurssin suoritus. Seuren kautta on mahdollista suorittaa sekä LOVe-lääkehoidon kurssi ja myös näytöt saadakseen i.v.-luvan. Rekrytoimme myös alan opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta erikoissairaanhoidosta tai kaupunkien sairaaloista.

Sairaanhoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Osastonsihteerille töitä on tarjolla erityisesti HUS:in kohteissa sekä myös kaupunkien kohteissa Helsingissä ja Vantaalla. Suurin osa töistä on kestoltaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Vuorot sijoittuvat pääosin arkiaamuihin.

Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja myös rekrytoimme läpi vuoden osastonsihteerin tehtäviin. HUS-kohteissa osastonsihteerillä tulee olla osaamista erityisesti erikoissairaanhoidon (terveydenhuollon) osastonsihteerin tehtävistä ja potilastietojärjestelmistä.

Osastonsihteerin palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Röntgenhoitajalle töitä on tarjolla muun muassa erikoissairaanhoidon HUS-Kuvantamisen kohteissa. Suurin osa keikoista on kestoltaan lyhyitä muutaman päivän mittaisia ja niitä on tarjolla läpi vuoden. Vuorot sijoittuvat arkisin päiväaikaan. Rekrytoimme röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneiden lisäksi myös alan opiskelijoita.

Röntgenhoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Terveydenhoitajalle töitä on tarjolla eniten terveysasemilla, mutta myös neuvoloissa ja kotihoidossa. Kohteita on kaikissa kaupungeissa. Suurin osa keikoista on kestoltaan lyhyitä, muutaman päivän mittaisia. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä. Rekrytoimme terveydenhoitajia läpi vuoden.

Terveydenhoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Välinehuoltajan töitä on tarjolla erityisesti erikoissairaanhoidossa HUS:in kohteissa: Meilahden, Jorvin, Lohjan ja Porvoon sairaaloissa, sekä ajoittain myös kaupunkien työkohteissa.

Suurin osa välinehuoltajan töistä on keikkoja, kestoltaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Vuorot sijoittuvat arkeen, aamuihin ja iltoihin. Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja myös rekrytoimme läpi vuoden välinehuoltajan tehtäviin.

Välinehuoltajan tehtäviin edellytämme välinehuoltajan perus- tai ammattitutkintoa. Rekrytoimme myös opiskelijoita, jotka ovat jo tehneet muutamia harjoittelujaksoja.

Välinehuoltajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Fysioterapeutin tehtäviä on enimmäkseen erikoissairaanhoidossa ja ovat pääsääntöisesti pidempiä sijaisuuksia.

Fysioterapeutin palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Näytteenottajan tehtäviä on tarjolla HUSLAB työkohteissa. Keikkoja on tarjolla Helsingissä Tullinpuomin ja Meilahden laboratorioissa.

Työtehtävä koostuu pääasiassa näytteenotosta, mutta osaamistaso ja halu kehittyä voi myös monipuolistaa tehtäviä.

Edellytämme aiempaa harjoittelu- tai työkokemusta näytteenotosta. Mikäli sinulla ei ole aikaisempaa HUSLAB kokemusta, järjestämme sinulle perehdytystä.

Näytteenottajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Ohjaajana voit työskennellä monenlaisilla tehtäväkentillä. Lastensuojelussa työkohteina on lastenkoteja, vastaanottokoteja ja -yksiköitä sekä perhekuntoutuskeskuksia. Päihdehuollon puolella kohteita ovat erilaiset palvelukeskukset ja asumisyksiköt, joissa tarjotaan päihdekuntoutusta ja asumispalveluja asunnottomille sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville henkilöille. Myös muunlaisia ympäristöjä on vaihtelevasti tarjolla ohjaajana työskentelyyn.

Ohjaajan tehtävään edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoa ja vähintään harjoittelukokemusta alan työtehtävistä. Rekrytoimme myös opiskelijoita. Sairaanhoitaja- tai vastaavan terveydenhuoltoalan tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneilta edellytetään Valviran laillistusta. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa lastensuojelun ohjaajia toimittamaan Seureen ajan tasalla olevan rikostaustaotteen.

Ohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Työkohteena ovat palvelukeskuksen hyvinvointipalvelut, joissa tehdään virtuaalisia etäkäyntejä kaupungin kotihoidon asiakkaiden luo. Asiakkaat ovat enimmäkseen vanhuksia, vammaisia ja mielenterveyskuntoutujia. Turvapuhelinpalvelu on kotihälytyspalvelu, jossa asiakas saa yhteyden palveluneuvojaan nappia painamalla ja hälytyksiin vastataan ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Tehtävään on vaatimuksena lähihoitajan tai siihen rinnastettavissa oleva tutkinto, kuten ensihoitaja tai perushoitaja, tai vahva työkokemus kotihoidon alalta. Lähihoitajilta vaaditaan rekisteröityminen Valviran terveyden- ja sosiaalihuollon ammattirekisteriin. Rekrytoimme myös opiskelijoita, kun tietyt opinnot on suoritettu ja kotihoidosta on kertynyt kokemusta. Myös ajokorttia ja ajotaitoa edellytetään. Myös vastaavan palveluneuvojan työtehtäviä on tarjolla sairaanhoitajille.

Palveluneuvojan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Työkohteina hoiva-avustajalle ovat vanhustyön erilaiset työympäristöt, kuten monipuoliset palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit, hoivakodit, päivätoiminta sekä pitkäaikaishoidon osastot.

Vaatimuksena tehtävään on hoiva-avustajan, kodinhoitajan tai lähihoitajan koulutus. Tehtävässä voivat toimia myös lähihoitajaopiskelijat, joilla on työ- tai harjoittelukokemusta vanhustyöstä.

Hoiva-avustajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Työkohteina sosiaaliohjaajan työssä voivat olla hyvinkin erilaiset sosiaalihuollon kohteet sekä avohuollossa että erilaisissa laitoksissa. Työkohteina voivat olla esim. kaupunkien sosiaaliasemat, asumispalveluyksiköt tai muut nuorten ja aikuisten sosiaalineuvontaa tarjoavat toimipisteet. Työtä löytyy pääosin Vantaalta ja Espoosta. Työ on useimmiten päivätyötä, mutta kohteesta riippuen tehdään myös vuorotyötä.

Työnkuva sosiaaliohjaajan tehtävissä on useimmiten laaja vaatien tekijältään monipuolista osaamista. Sosiaaliohjaaja toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä. Asiakaskunta on laaja, sillä asiakkaina voivat olla vanhukset, vammaiset, lapset, päihdeongelmaiset, pitkäaikaissairaat, mielenterveyskuntoutujat, pakolaiset ja maahanmuuttajat.

Edellytämme soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoa (esim. sosionomi) ja vähintään harjoittelukokemusta sosiaalityön kohteesta tai vahvaa työkokemuksen kautta hankittua osaamista sosiaalityöstä. Myös opiskelijat voivat työskennellä kauttamme sosiaaliohjaajan tehtävissä.

Sosiaaliohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Työkohteina kehitysvammatyössä ovat erilaiset ryhmäkodit, työ- ja toimintakeskukset sekä asumisyksiköt, joissa työtä tehdään pääosin eri-ikäisten aikuisten kehitysvammaisten parissa. Kohteita on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kohteesta riippuen työtä on tarjolla päivä- tai kolmivuorotyönä.

Työnkuva on kehitysvammatyön kohteissa monipuolinen. Kehitysvammaisten ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa kehitysvammaisen asiakkaan hoito-, ohjaus-, tuki- ja kuntoutuspalveluja. Tarkoituksena on tukea kehitysvammaisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia niin, että hän selviytyy mahdollisimman itsenäisesti elämässä.

Edellytämme soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoa ja alan harjoittelu-/työkokemusta tai vahvaa työkokemuksen kautta hankittua osaamista kehitysvamma-alalta. Myös kokemusta omaavat opiskelijat voivat työskennellä kehitysvammaohjaajina.

Kehitysvammaohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Katso Seuren avoimet sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Kuvattujen tehtävien lisäksi tarjoamme terveys- ja sosiaalialan töitä myös muilla nimikkeillä.

Terveydenhuollon ammattilainen tai opiskelija voi työskennellä kauttamme myös sivistystyössä, eli kouluissa erityiskoulunkäyntiavustajana tai oppilashoitajana autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Pätevän erityiskoulunkäyntiavustajan tai oppilashoitajan työ ei edellytä lähihoitajaksi rekisteröitymistä. Edellytämme kuitenkin lähihoitajan tutkintoa tai muuta alan tutkintoa.

Katso Seuren koulunkäyntiavustajan ja oppilashoitajan työpaikat