Fysioterapeutti

Fysioterapeutin työ

Fysioterapeutti arvioi asiakkaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, apuvälinepalvelut ja toimintaympäristön suunnittelu ja ergonomia. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa.

Fysioterapeutiksi valmistutaan suorittamalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, fysioterapeutti (AMK). Ammattinimikettä voi käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Työllistämme myös loppuvaiheen opiskelijoita.

Työllistyminen: Seuressa fysioterapeutin tehtäviä on tarjolla enimmäkseen erikoissairaanhoidossa ja ne ovat pääsääntöisesti pidempiä sijaisuuksia.

Fysioterapeutin palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Alan tutkinto: fysioterapeutti (AMK) tai alan loppuvaiheen opiskelija

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Valviran rekisteröinti (alalle valmistuneet). Työn edellyttämä potilasjärjestelmäosaaminen. Tartuntatautilain vaatima riittävä rokotesuoja. Jos työ tehdään tiloissa, joissa on lapsia: Rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Fysioterapeutin työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Tutustu tarkemmin Seuren sote-tehtäviin ja työkohteisiin pääkaupunkiseudulla.

< Välinehuoltaja | Fysioterapeutti | Laboratoriokokeiden näytteenottaja >