Kehitysvammaohjaaja

Kehitysvammaohjaajan työ

Kehitysvammaisten ohjaaja suunnittelee ja toteuttaa kehitysvammaisen asiakkaan hoito-, ohjaus-, tuki- ja kuntoutuspalveluja. Työnkuva on kehitysvammatyön kohteissa monipuolinen. Tarkoituksena on tukea kehitysvammaisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia niin, että hän selviytyy mahdollisimman itsenäisesti elämässä.

Edellytämme soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoa ja alan harjoittelu-/työkokemusta tai vahvaa työkokemuksen kautta hankittua osaamista kehitysvamma-alalta. Myös kokemusta omaavat opiskelijat voivat työskennellä kehitysvammaohjaajina.

Työllistyminen: Seuressa työkohteina kehitysvammatyössä ovat erilaiset ryhmäkodit, työ- ja toimintakeskukset sekä asumisyksiköt, joissa työtä tehdään pääosin eri-ikäisten aikuisten kehitysvammaisten parissa. Kohteita on Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kohteesta riippuen työtä on tarjolla päivä- tai kolmivuorotyönä.

Tehtävään voit hakea Seuren Sote-alan avoimen hakuilmoituksen kautta.

Kehitysvammaohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto (esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) sekä alan harjoittelu- tai työkokemusta, tai vahva työkokemuksen kautta hankittu osaaminen kehitysvamma-alalta.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Ajalla 1.1.-31.12.2022 suoja Covid -19 tautia vastaan.

TES / työehtosopimus:

< Sosiaaliohjaaja | Kehitysvammaohjaaja | Muut sosiaali- ja terveysalan työpaikat >