Osastonsihteeri

Osastonsihteerin työ

Osastonsihteerin työ koostuu potilashallinnollisista tehtävistä, kuten asiakkaiden ulos -ja sisäänkirjauksista ja potilaan hoitoon liittyvien lääkärin määräysten toteuttamisesta. Työhön voi kuulua myös potilaskertomustekstien, lausuntojen ja lähetteiden puhtaaksikirjoittamista sanelun mukaan sekä laaja-alaisesti potilashallintoon liittyviä toimistotehtäviä, kuten ajanvarauksia.

Seuressa osastonsihteerille töitä on tarjolla erityisesti HUS:in kohteissa sekä myös kaupunkien kohteissa Helsingissä ja Vantaalla. Suurin osa töistä on kestoltaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Vuorot sijoittuvat pääosin arkiaamuihin.

Työllistyminen: Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja myös rekrytoimme läpi vuoden osastonsihteerin tehtäviin. HUS-kohteissa osastonsihteerillä tulee olla osaamista erityisesti erikoissairaanhoidon (terveydenhuollon) osastonsihteerin tehtävistä ja potilastietojärjestelmistä.

Tehtävään voit hakea Seuren Sote-alan avoimen hakuilmoituksen kautta.

Osastonsihteerin palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Soveltuva alan koulutus, esimerkiksi lähihoitajan tai terveydenhuollon sihteerin ammattitutkinto, tai vahva työkokemus alan tehtävistä.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Potilastietojärjestelmäosaaminen. Jos työ tehdään tiloissa, joissa on lapsia: Rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Osastonsihteerin työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Tutustu tarkemmin Seuren sote-tehtäviin ja työkohteisiin pääkaupunkiseudulla.

< Sairaanhoitaja | Osastonsihteeri | Röntgenhoitaja >