Henkilö selaa OmaSeure-sovellusta

Työnhakijoita 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 – yli 13 000 työnhakijaa haki Seuresta töitä

Työnhakijoita houkuteltiin hakemisen helppoudella. Rekrytointiprosessin automatisoinnilla kysytyt osaajat saatiin nopeasti työhaastatteluun ja töihin. Yleistynyt etäopiskelu mahdollisti opiskelijoille uusia tapoja sovittaa työ ja opinnot yhteen.

Joulukuun alkuun mennessä Seuresta oli hakenut töitä 13 240 henkilöä vuoden 2020 alusta lukien. Vuoteen 2019 verrattuna työnhakijoita on ollut kymmenen prosenttia enemmän. Hakijoista keskimäärin puolet valitaan Seureen töihin.

Joulukuun alun tietojen perusteella vuonna 2020 viisi eniten Seureen rekrytoitua ammattiryhmää ovat lähihoitajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, koulunkäyntiavustajat, sairaanhoitajat ja varhaiskasvatuksen avustajat.

Työnhakijoita koronapandemian kurittamilta aloilta

Vuodenaikaan nähden opetus- ja varhaiskasvatusalan töitä hakevien joukossa on poikkeuksellisen paljon alan opiskelijoita. Etäopetukseen siirtyminen on vapauttanut aikaa työnteolle. Hakijoiden joukossa on myös henkilöitä, jotka ovat muuttaneet opiskelukaupungistaan takaisin kotikaupunkiinsa pääkaupunkiseudulle, josta hakevat töitä.

Koronaviruspandemian pahoin runtelemien toimialojen tilanne on näkynyt Seuressa niin, että työnhakijoita on riittänyt ravintola- ja matkailualoilta.

Kuten koko Uudellamaalla ja Suomessa ylipäänsä, myös Seuressa on pulaa sosiaali- ja terveysalan hakijoista.

Vahva toimialatuntemus ja rekrytointiosaaminen ovat Seuren valtteja

13 240 työnhakijaa 11 kuukaudessa tarkoittaa 57 työnhakijaa yhdelle työpäivälle. Seuressa on systemaattisesti ryhdytty automatisoimaan kaikkea sitä, mitä rekrytointiprosessissa on mahdollista automatisoida.

– Näin ihmiselle jää aikaa kohdata toinen ihminen, kertoo Seuren HR-asiantuntija Tuuli Saari.

Seuressa työnhakijoita pyydetään antamaan palautetta työhakukokemuksestaan. Viimeisimpien mittausten mukaan Seureen valitut työnhakijat antoivat Seuren haastattelijan ammattitaidolle arvosanan 4,9/5.

– Palautteista nousee esille positiivisena asiana meidän rekrytoijien asiantuntijuus kohdata hakijat ja hoitaa hakutilanne asiantuntevasti, mutta myös asiantuntijuus niistä toimialoista, joille henkilöstöä rekrytoimme, Saari jatkaa.

Seuren rekrytoijien vahva toimialatuntemus perustuu aiempaan työuraan tai alan opintoihin.

Nopea rekrytointiprosessi palvelee työnhakijoita ja asiakkaita

Seuressa tehtävää rekrytointia määrittelevät pitkälti eri ammatteja koskevat pätevyys- ja osaamisvaatimukset. Seuresta henkilöstöä vuokraavat asiakkaat määrittelevät työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet, jotka antavat raamit Seuren rekrytointikriteereille.

– Bongaamme asiakkaidemme tarvitsemat kovan luokan osaajat nopeasti rekrytointijärjestelmämme avulla ja pystymme kutsumaan heidät pikaisesti työhaastatteluun, Saari kertoo.

Työnhakija saa ensimmäisen yhteydenoton Seuresta keskimäärin kolmen päivän kuluessa työhakemuksen jättämisestä ja pääsee haastatteluun viikon sisällä. Kaikista kysytyimpien osaajien kohdalla toiminta on vielä nopeampaa.

Seureen valitut työnhakijat tekevät ensimmäisen keikkansa yleensä viikon sisällä siitä, kun heidät on rekrytoitu.

Tällä hetkellä rekrytointiprosessin hitain vaihe on erilaisten asiakirjojen tarkistaminen työnhakijoilta. Asiakirjojen merkitys korostuu tarkoin säännellyllä sosiaali- ja terveysalalla.

Kuluneena syksynä Seuressa on tehty töitä prosessin sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Asiakirjojen manuaalisen käsittelyn tueksi on esimerkiksi ryhdytty kehittämään konenäköä.

Työnhakijoita houkutellaan hakemisen helppoudella

Seuressa otettiin keväällä 2020 käyttöön uusi rekrytointijärjestelmä. Työnhakijan kannalta kaikki turha on karsittu pois, mikä tekee työn hakemisesta helppoa.

– Kukin voi hakea itselleen sopivalla tavalla. Voi esimerkiksi lähettää hakuvideon, jos se tuntuu luontevalta tavalta ilmaista itseä, Saari kertoo.

Rekrytointijärjestelmä osoitti vahvuutensa, kun työhaastatteluja ryhdyttiin järjestämään etänä koronaviruspandemian vuoksi. Työnhakijan ei tarvitse ladata erillistä sovellusta, vaan videohaastattelutilanteeseen voi liittyä pelkän sähköpostiosoitteen avulla.

– Oli tosi ihana nähdä, miten rekrytoijat siirtyivät yhdessä päivässä uuteen toimintatapaan eli pitämään työhaastatteluja videon tai puhelimen välityksellä. Kokeneet rekrytoijat osasivat poikkeustilanteessakin hoitaa hommansa ja kysyä ja saada selville oikeat asiat, Saari kehuu kollegoitaan.