Rekrytointi

Rekrytoimalla ylläpidämme ja kasvatamme työntekijäreserviämme vastaamaan muuttuviin ja kasvaviin henkilöstö- ja osaamistarpeisiin. Rekrytointi on yksi Seuren ydintoiminnoista.

Työtä ja onnistumisia rekrytointimäärien kasvattamiseksi

Vuonna 2019 Seuressa tehtiin 7 000 uutta rekrytointia. Haastavassa työvoimatilanteessa tähän onnistumiseen ylsimme kehittämällä monia uusia tapoja rekrytointiin ja työn aloittamiseen, sekä panostamalla rekrytoinnin henkilöstö- ja markkinointiresursseihin.

Perehdytyksistä reitti työhön

Työskentelyn aloittamisen kynnystä madalsimme lisäämällä erilaisten työhön perehdytysten määrää. Käytännön työhön perehdytyksellä yhä useampi henkilö on voinut työllistyä kauttamme. Samalla tehtäviin motivoituneet henkilöt, joilla ei esimerkiksi elämäntilanteen takia ole mahdollisuutta kokoaikaiseen opiskeluun, saavat mahdollisuuden aloittaa uudella alalla.

Lisää tapaamisia ja tapahtumia

Potentiaalisten työntekijöiden kohtaaminen kasvotusten on tärkeää erityisesti silloin, kun hakupäätöstä ei ole vielä tehty. Vuonna 2019 olimme esillä huomattavasti suuremmassa määrässä erilaisia rekrytointitapahtumia ja vierailimme tehokkaasti oppilaitoksissa.

Työn haun aloitus sujuvammaksi

Työn haun aloittamista sujuvoitimme useilla tavoilla. Esimerkiksi rekrytointitapahtumissa voimme ottaa ylös henkilön yhteystiedot jatkoa varten ilman, että hänen tarvitsee täyttää työhakemusta. Uutena tapana rekrytointitilaisuuksissa varattiin myös suoraan haastatteluaikoja.

Ruotsinkielisille työnhakijoille tarjoamme koko rekrytointiprosessin ruotsiksi. Esimerkiksi ruotsinkielisille hakijoille luotiin oma, työpaikkailmoituksista löytyvä sähköpostiosoite, jonka kautta hakija saa helposti lisätietoja ruotsiksi. Tämä pieni muutos, eli taattu omakielinen palvelu, nosti ruotsinkielisten hakemusten määrää.

Panostimme digitaaliseen markkinointiin

Seuren ja tarjoamiemme työpaikkojen näkyvyys ja tunnettuus lisää hakemusten määrää. Vuonna 2019 lisäsimme markkinointiamme erityisesti verkossa, tarjoten työpaikkoja suoraan kohderyhmillemme. Uudistimme myös verkkosivujamme edelleen sujuvoittamaan työnhakukokemusta ja antaaksemme lisää tietoa hakupäätöksen tekemistä tukemaan.