Toimitusjohtajan katsaus

"Keikkatyö on yhä useammalle aktiivinen valinta, joka mahdollistaa arjen rakentamisen oman näköisekseen paremmin kuin perinteinen työsuhde. Seuren kasvussa näkyy työntekijöiden kasvanut arvostus valinnanvapautta, joustavuutta ja moderneja työsuhteen hallinnan työkaluja kohtaan."

Työn murros konkretisoitui Seuressa

Ihmisten työnteon motivaatiotekijät sekä tavat tehdä työtä moninaistuvat nyt kovaa vauhtia. Digitalisaatio ja perinteisen arvomaailman haastaminen ovat saaneet paljon näkyvyyttä mediassa, ja työelämäkeskustelu on käynyt kiivaana näiden aiheiden ympärillä. Työn murros ei kuitenkaan ole enää tulevaisuuden trendi – Se on tätä päivää, ja se konkretisoitui Seuressa selkeästi vuonna 2019.

Työn murroksen todellisuudesta kertoo muun muassa se, että samaan aikaan kun toimialalla on suuri määrä täyttämättömiä vakansseja, Seuren kyky toimittaa sairaanhoitajia asiakkaillemme kasvoi 46 % edellisvuodesta. Rekrytoimme huikeat 6 200 uutta työntekijää ja seurelaisten joukko kasvoi yli 15 000 aktiiviseen työntekijään. Kysynnän voimakas kasvu nosti liikevaihtomme 128 miljoonaan euroon ja kykymme toimittaa työntekijöitä asiakkaille kasvoi 23 % edellisestä vuodesta. Haastavan työvoimatilanteen takia asiakkaiden tarve kasvoi kuitenkin vielä enemmän.

Seuren kasvussa näkyy selkeästi työntekijöiden kasvanut arvostus valinnanvapautta, joustavuutta ja moderneja työsuhteen hallinnan työkaluja kohtaan. Keikkatyö on yhä useammalle aktiivinen valinta, joka mahdollistaa arjen rakentamisen oman näköisekseen paremmin kuin perinteinen, vakituinen työsuhde. Riveihimme liittyi uusi Teppo-botti sujuvoittamaan sairauslomailmoitusten käsittelyä, ja lanseerasimme uuden OmaSeure-mobiilisovelluksen, jonka ansiosta työntekijöiden työsuhteen hoito ja arki sujuvat vaivattomammin. Työntekijämme pystyvät nyt hoitamaan kaikki työsuhteen hoitoon liittyvät asiat tutkintotodistusten ja muiden dokumenttien toimittamisesta työvuorojen varaamiseen yhdellä sovelluksella.

Vaikuttavat ratkaisut rakennetaan yhdessä

Työn murros näyttäytyy meillä positiivisena asiana ja se on toiminut ohjaavana voimana toimintamme ja palveluidemme kehittämisessä. Tämä on edellyttänyt ennakkoluulottomuutta, muutosvalmiutta sekä panostamista uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, automaatioon ja robotiikkaan. Suurimmat kehityshankkeet on toteutettu yhteistyössä asiakkaittemme kanssa ja yhteiskehittäminen jatkuu vahvasti myös uudella vuosikymmenellä.

Uusilla palveluilla pyrimme aiempaa tehokkaammin ja vaikuttavammin turvaamaan yhtiön perustehtävän mukaisesti asiakkaittemme työnvoiman saatavuuden. Näin haluamme mahdollistaa Seuren palveluvision toteutumisen: Oikea ihminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Yhdessä kehitetyillä palveluilla olemme saaneet hyvin nopealla aikataululla erinomaisia tuloksia aikaan. Tämä edelleen vahvistaa uskoamme siihen, että parhaat tulokset saavutetaan yhdessä ja että optimaaliset henkilöstöratkaisut kehitetään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Yhteiskehittämisessä asiakkaillemme tarjoutuu mahdollisuus testata uusia ratkaisuja. Tarjoamme näin joustavuutta ja tukea uusien työkalujen ja työtapojen käyttöönotossa. Nämä mahdollistavat toimintatapojen ja työkalujen kehittämisen, jolla puolestaan varmistetaan optimaalinen henkilöstöresurssin hallinta tulevaisuudessa.

Paikoilleen jääminen ei ole vaihtoehto

Vaikka kasvatimme kykyä toimittaa työntekijöitä asiakkaillemme merkittävästi vuonna 2019, oli kysynnän kasvu vielä kovempaa. Juuri tästä syystä teemme jatkuvasti työtä uusien, kauaskantoisten ratkaisujen kehittämiseksi. Akuutin sijaistarpeen täyttäminen haastavassa työvoimatilanteessa vaatii paljon työtä ja erinomaista toimitusketjun hallintaa. Hoito- ja varhaiskasvatusalan työvoimapulaa ei isossa mittakaavassa kuitenkaan ratkaista sijaisia toimittamalla, vaan heikon työvoimatilanteen juurisyitä on pohdittava laajemmin. Tätä keskustelua käymme tiiviisti asiakkaittemme ja alan muiden vaikuttajien kanssa.

Seuren 30-vuotiseen historiaan on mahtunut monenlaisia kehityshankkeita ja vaihtelevia työmarkkinatilanteita. Muutostahti on vain kiihtynyt viimeisimpien vuosien aikana eikä hidastumisen merkkejä näy. Vain jatkuvalla uudistumisella voimme vastata muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön perustehtävän turvaaminen sekä asiakasarvo kaiken toiminnan keskiössä pysyvät. Keinoja ja toimintatapoja puolestaan on pakko kyetä muuttamaan ja kehittämään, jotta turvaamme asiakkaan työvoiman saatavuuden menestyksekkäästi myös seuraavat 30 vuotta.

Anne Sivula