Työntekijämme

Yli 15 000 työntekijäämme ovat Seuren tärkein voimavara. Tarjoamme työntekijöillemme omaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin sopivia työskentelyvaihtoehtoja ja kattavia työsuhteen hoitopalveluja.

Työtä erilaisiin tarpeisiin ja erilaisille tekijöille

Työ Seuressa sopii monissa erilaisissa elämäntilanteissa oleville osaajille. Eri työntekijäpersoonat tunnistamalla tarjoamme parempaa palvelua työntekijöillemme. Tunnemme työntekijämme ja heidän tarpeensa, ja hoidamme työsuhteita kullekin työntekijälle parhaiten sopivalla tavalla.

Elämäntapakeikkailija

Elämäntapakeikkailijat ovat kokeneita alansa ammattilaisia. He ovat tehneet valinnan työskennellä nimenomaan keikkailijoina. Takana on usein hektiseksi koettu ura, ja työelämä ja sen säännöt ovat heille tuttuja.

Oman ammattitaidon ylläpito ja suhteet työkohteisiin ovat hänelle tärkeitä. Elämäntapakeikkailija myös tuntee työkohteet ja hän valitsee tarkkaan paikat, joissa hän viihtyy. Hän arvostaa vapautta byrokratiasta ja haluaa sen sijaan keskittyä tekemään työnsä hyvin.

Kiinnekohtaa arvostava sitoutuja

Kiinnekohtaa arvostava sitoutuja tekee keikkatyötä saadakseen lisäansioita muiden tulolähteiden oheen. Hän tekee mielellään lyhyitä keikkoja ja on valmis ottamaan vastaan työvuoroja lyhyelläkin varoitusajalla.

Ansioiden lisäksi kiinnekohtaa arvostava sitoutuja nauttii työilmapiiristä ja työpaikan sosiaalisista kontakteista. Työ tuo hänelle vakautta ja turvaa. Hänelle on kuitenkin erittäin tärkeää, että Seurella saa itse valita työpäivänsä, työpaikkansa ja työmääränsä.

Ammatillisesti päämäärätietoinen

Ammatillisesti päämäärätietoinen on usein nuori ammattilainen tai opiskelija. Hän tuntee työskentelevänsä omalla alallaan ja haluaa myös kehittyä työssään. Ammatillisesti päämäärätietoinen nauttii valinnanvapaudesta, mutta hän arvostaa myös pitkiä työrupeamia, täysiä työpäiviä ja mahdollisuutta suunnitella työnsä hyvissä ajoin etukäteen.

Monella päämäärätietoisella on tavoitteenaan siirtyä myöhemmin vakituiseen työhön, mutta työskentely Seuressa koetaan itselle parhaaksi juuri nyt. He myös arvostavat mahdollisuutta kokeilla uransa alussa erilaisia tehtäviä ja työyhteisöjä.

Suunnanvaihtaja

Suunnanvaihtaja hakee elämässään tai urallaan muutosta, kuten uuden alan oppimista, yrittäjäksi ryhtymistä tai miettimistaukoa. Myös oman tai perhe-elämän muutokset ovat voineet olla suunnanvaihtajan syy valita vaihteleva työsuhdemuoto.

Suunnanvaihtaja arvostaa Seuren tukea muutostilanteessaan; ammatillista oppimista, työn ja vapaa-ajan tasapainottamista, taloudellista vakautta tai työhön paluuta pidemmän poissaolon jälkeen. Hänelle on tärkeää työskentely oman elämän ehdoilla. Suunnanvaihtajalla on uralleen yleensä selkeä päämäärä ja työskentely Seuressa auttaa oman tavoitteen saavuttamista sisällöllisesti ja taloudellisesti.

Turvaa arvostava

Turvaa arvostava on usein tehnyt uravalintansa rationaalisista syistä sen mukaan, millä alalla on hyvä työllisyystilanne. Toimeentulon lisäksi työ antaa turvaa arvostavalle myös turvallisuuden, elämänhallinnan ja jatkuvuuden tunnetta sekä mahdollisuuden toimia yhteiskunnan jäsenenä.

Turvaa arvostavan uratavoitteena on usein vakituinen työsuhde ja työ Seuressa voidaan kokea väliaikaisena ratkaisuna omaan elämäntilanteeseen.

Satunnainen keikkailija

Satunnaiselle keikkailijalle uran ulkopuolinen elämä on tärkeää ja työtä tehdään oman talouden rahoittamiseksi. Hänellä ei useinkaan ole muita työnantajia tai muita sitovia velvollisuuksia. Satunnainen keikkailija on usein nuori, eikä hänellä ole kiirettä siirtyä pois vapaasta elämäntavastaan. Työ on toimeentulon mahdollistaja silloin, kun elämälle tai ammatinvalinnalle vielä pohditaan suuntaa.

Satunnaisella keikkailijalla kokemus työelämästä ja sen pelisäännöistä on vasta karttumassa ja innostus omaan työhön voi vaihdella suurestikin. Satunnainen keikkailija arvostaa tukea arkisissa työelämään liittyvissä asioissa, kuten vaikkapa verokortin kanssa toimimisessa.