Perehdytykset

Perehdytyksistä on tulossa merkittävä keino tarjota uusia urapolkuja Seuren työntekijöille ja lisää tekijöitä työvoimapula-aloille.

Perehdytykset vakiintuvat tavaksi vastata sijaistarpeeseen ja luoda urapolkuja

Vuonna 2019 Seuren perehdytykset eri toimialoille vakiintuivat tavaksi luoda työntekijöille urapolkuja ja mahdollisuuksia uusiin tehtäviin, sekä samalla vastata asiakkaiden kasvavaan sijaistarpeeseen. Vuoden aikana noin 600 seurelaista laajensi osaamistaan perehdytysten kautta. Perehdytyksen kautta työskentelyn aloittaneet seurelaiset tekivät yhteensä yli 21 000 työvuoroa uusissa työtehtävissään.

Seuren perehdytykseen haetaan kuten avoimeen työpaikkaan. Perehdytys koostuu teoriaosuudesta sekä muutamien päivien kestoisesta tutustumisesta käytännön työhön työkohteessa perehdyttäjän avustuksella. Perehdytyksen aikana myös työntekijän soveltuvuus uusiin tehtäviin arvioidaan. Perehdytyksen kautta aloittaneet työntekijät työskentelevät lastenhoitajana, sosiaali- ja terveysalalla, ruokapalvelutyöntekijänä, astiahuoltajana, yhdistelmätyöntekijänä, laitoshuoltajana, kokkina tai ruokapalveluvastaavana.

Tulevaisuudessa haluamme tarjota perehdytysväylän vielä nykyistä laajemmalle työntekijämäärälle ja perehdytyksiä kohdennetaan niihin tehtäviin, joissa asiakkaillamme on eniten pulaa työntekijöistä. Perehdytyksistä on tulossa merkittävä keino tarjota uusia urapolkuja Seuren työntekijöille ja lisää tekijöitä asiakkaille tehtäviin, joissa on pulaa työvoimasta.