Seure kasvoi

Hallintohenkilökunta kasvoi palvelemaan kasvanutta työntekijäreserviämme, rekrytointiamme ja kehitystyötämme.

Hallintohenkilökunnan määrän kasvu toi muutoksia

Seuren asiakkaiden kasvanut työvoiman tarve on luonut myös Seurelle haasteen kehittää toimintaansa niin työskentelytapojen, henkilöstön kuin tilojenkin osalta.

Hallintohenkilökunnan osalta vuonna 2019 panostettiin erityisesti osaamisen ja kyvykkyyksien johtamiseen, valmentavaan johtajuuteen sekä tehtävänkuvien selkiyttämiseen ja kehittämiseen. Henkilöstön itseohjautuvuutta ja verkostomaista työskentelytapaa kehitettiin edelleen. Tiedonkeruu ja datan hyödyntäminen otettiin entistä vahvemmin päätöksenteon tueksi.

Kasvumme on myös siirtänyt yrityksen kokoluokkaan, joka tuo uusia vaatimuksia sen toimintaan. Tämän takia kehitimme myös Seuren sisäisen valvonnan toimintatapoja vastaamaan vaatimuksia.

Työskentelytapojen ja toimintakulttuurin muutosten lisäksi Seuren organisaatio laajeni myös henkilökunnaltaan. Vuoden 2019 aikana Seuren hallintohenkilöstön kokonaismäärä kasvoikin lähes kahdellakymmenellä. Uudet osaajat sijoittuivat erityisesti rekrytointiin, työntekijäpalveluihin ja asiakkuuksien hoitoon. Hallintohenkilökunnan tulevaa kasvua tukemaan otettiin vuoden aikana käyttöön myös uusi HR-järjestelmä Solaforce.

Henkilökunnan lisääntymisen myötä Seuren toimitiloja Helsingin Sörnäisissä laajennettiin kolmesta neljään kerrokseen. Samalla olemassa olevan tilakapasiteetin käyttöä kehitettiin vastaamaan paremmin muuttuvien työskentelytapojen tarpeita esimerkiksi lisäämällä ryhmätyötilojen ja hiljaisten työtilojen määrää. Lisäksi Seure perusti Hyvinkään Villatehtaalle uuden sivutoimipisteen palvellakseen paremmin Keski-Uudenmaan asiakkaitaan.