Talous

Korona vaikutti työvoiman kysyntään, vaikuttaen suoraan myös Seuren liikevaihtoon ja tulokseen. Reagoimme haasteisiin nopeasti.

Talouskatsaus ja tulevaisuudennäkymät

Vuosi 2020 oli yhtiön liiketoiminnan kannalta hyvin poikkeuksellinen. Vuotta sävyttivät koronatilanteen lisäksi lomautukset ja yhtiön toiminnan uudelleen organisointi.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2020 Seuren liikevaihto laski –11 prosenttia edellisvuoden 127,8 miljoonasta eurosta 113,9 miljoonaan euroon. Tulos on –0,4 miljoonaa euroa tappiollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen. Tulokseen vaikutti Valtionkonttorilta saatu 0,5 miljoonan euron tuki.

Investoinnit ja kehittäminen

Vuoden 2020 investoinnit olivat yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Yhtiö on kehittänyt vuoden 2020 aikana muun muassa työntekijöiden ja asiakkaiden OmaSeure-sovellusta, automatisoitunut prosesseja ohjelmistorobotiikalla, kehittänyt uutta Resurssikeskus-palvelua, kehittänyt asiakaspalvelun työvälineitä, uudistanut rekrytointiprosessiaan uuden rekrytointisovelluksen avulla, rakentanut valmiuksia hyödyntää dataa ja analytiikkaa toiminnan tukena, kehittänyt varahenkilöiden automaattista sijoittelua työkohteisiin sekä kehittänyt osuvampaa työvuorojen suosittelua työntekijöille.

Liiketoiminnan riskit ja tulevaisuusnäkymät

Seure seuraa koronatilannetta sekä muita toimintaympäristön muutoksia jatkuvasti ja ottaa muutokset huomioon taloudellisissa sekä toiminnallisissa suunnitelmissa. Liiketoiminnan merkittävimpiin riskeihin kuuluu henkilöstön saatavuuden varmistamiseen sekä organisaation ja palvelutuotteiden kehittämistoimien onnistumiseen. Kehittämistoimet näkyvät työntekijöille jatkuvana muutoksena, joka lisää henkilöstöön liittyviä riskejä.

Vuonna 2018 alkanut henkilöstön saatavuuden heikkeneminen vaikuttaa edelleen yhtiön toimintaan. Työvoimasta on suuri pula asiakkaillamme ja sama koskee myös Seurea. Vaikka yhtiö on pystynyt vuosina 2018–2019 kasvattamaan työvoiman tuottamista asiakkaille valtavasti, tilanne ei jatku sellaisena enää. Tulevaisuuden näkymät ovat sumuiset, koska työvoiman saatavuuteen ei täysin voida ennustaa ja asiakkaiden toimintatapojen muutos toisaalta tuottaa heikon läpinäkyvyyden siihen, miten kokonaistilanne kehittyy. Seuren asiakkaat ovat esimerkiksi aloittaneet erilaisia tehostamistoimia, joissa mahdollisesti päädytään vähentämään sijaisten hankkimista ulkopuolelta.

Seurella on toiminnallisesti ja taloudellisesti terve pohja tuleville vuosille tukemaan asiakkaiden henkilöstön saatavuutta entistä paremmin. Yhtiö kehittää edelleen toimintaansa voidakseen paremmin vastata asiakkaidensa tukemiseen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Oletuksemme on, että kasvava työttömyys parantaa asiakkaidemme mahdollisuuksia hankkia omia työntekijöitä. Tämä vaikuttaa yhtiön palvelujen kysyntään. Osalla toimialoista myös työntekijöiden saatavuuden haasteet tulevat jatkumaan. Väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle.

Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta järkevänä ratkaisuna. Yhtiö jatkaa kehittämistoimiaan työntekijöiden hankkimisen sekä sitouttamisen parissa. Laajemmassa mittakaavassa Seure uskoo tarjoavansa kilpailukykyisen vaihtoehdon yhtenä osana asiakkaiden henkilöstöresurssien hallintaa myös tulevaisuudessa.