Talous

Väestörakenteen ja työelämän murroksen sekä koronan tuomat muutokset työntekijöiden saatavuuteen vaikuttavat tulevaisuudessa tehokkaiden henkilöstöratkaisujen arvoon ja kehittämiseen.

Talouskatsaus ja tulevaisuudennäkymät

Yhtiön palveluiden kysyntä oli vuonna 2021 vilkasta. Henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen osalta 25 prosenttia edeltäneeseen vuoteen verrattuna. Erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla: Työvuoroja tilattiin 47 prosenttia enemmän kuin edeltäneenä vuonna.

Jatkuvasti vaikeutuvan yleisen osaavan työvoiman saatavuuden aikana yhtiö pystyi kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää 10 prosenttia. Seuren kyvykkyys täyttää tilauksia parantui merkittävästi muun muassa tietojärjestelmien automaation kautta, mutta pula työntekijöistä haittasi onnistumista täydessä potentiaalissaan.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden 113,9 miljoonasta eurosta 129,4 miljoonaan euroon. Tulos on 1,2 miljoonaa euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen.

Kassa- ja rahoitustilanne pysyi hyvänä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Seuren liikevaihdon kehitys

Myynti ammattiryhmittäin

Myynti asiakasryhmittäin

Panostimme kehittämiseen

Seure on kehittänyt vuoden 2021 aikana muun muassa työntekijöiden ja asiakkaiden OmaSeure-sovelluksia, automatisoitunut prosesseja ohjelmistorobotiikalla, kehittänyt Resurssikeskus-palvelua ja ottanut käyttöön uusia asiakaspalvelun työvälineitä. Olemme myös rakentanut valmiuksia hyödyntää dataa ja analytiikkaa kustannustehokkaan toimintamme tukena ja kehittäneet entistä tehokkaampaa työvuorojen suosittelua työntekijöille.

Tulevaisuudennäkymät

Henkilöstön saatavuuden varmistaminen on jatkossakin tärkeä edellytys toiminnallemme asiakkaittemme työntekijätarpeiden ratkaisijana.

Henkilöstön saatavuuden heikkeneminen koskettaa kaikkia alan toimijoita. Väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle ja samalla erilaisilla tavoilla toimivia pienempiä uusia sukupolvia tulee työmarkkinoille.

Vastaanotetut ja toimitetut työvuorot 2021

Myös pidempään jatkunut koronatilanne on aiheuttanut muutoksia työntekijöiden käyttäytymisessä sekä siirtymistä työpaikkojen tai toimialojen välillä. Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta parhaana ratkaisuna. Seure tarjoaa ja kehittää edelleen uusiin työnteon tapoihin ja liikkuvuuteen sopivia työmuotoja ja palvelumalleja.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen on merkittävä Seureen ja Seuren asiakkaisiin vaikuttava muutos, jota valmistellaan yhdessä asiakkaiden kanssa vuoden 2022 aikana.