Toimitusjohtajan katsaus

Kohti uutta normaalia

Vuosi 2021 oli Seuren liiketoiminnassa pinnallisesti tarkasteltuna paluu koronapandemiaa edeltäviin aikoihin. Kysyntämme ja tuotantokykymme hipoi Seuren huippuvuosia. Liiketaloudellisesti toimimme kannattavasti ja pystyimme myös kasvattamaan toimituskykyämme sekä kehittämään toimintaamme. Vuonna 2021 Seuren liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja yhtiön toiminta on vakaalla pohjalla. Roolimme asiakkaidemme arjen turvaamisessa on merkittävä.

Pandemian mukanaan tuomassa uudessa normaalissa vanhat konstit eivät enää riitä, vaan yhtiöltä edellytetään jatkuvaa uudistumista muuttuvassa toimintaympäristössä. Vuoden 2021 aikana olemme määrätietoisesti rakentaneet polkuamme kohti uutta. Vuosi on ollut ennen kaikkea kasvun ja uusien toimintamallien vakiinnuttamisen aikaa. Olemme uudistaneet organisaatiotamme, kehittäneet uusia työtapoja ja päivittäneet strategiaamme. Vaikka monen avainmittarin näkökulmasta toimintamme on palautunut ennalleen, on toimintaympäristössämme kuitenkin tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia.

Tuotantotalosta kohti asiantuntijaorganisaatiota

Aloitimme vuoden 2021 uudistamalla organisaatiotamme. Organisoimme toimintamme entistä selkeämmin asiakkuuksiemme ympärille, tavoitteenamme entistä parempi reagointikyky asiakkaittemme tarpeisiin. Vaikka liiketoimintamme volyymit ja tavoitteet ovat yleensä varsin hyvin ennustettavissa, on pandemia-aika opettanut, että meidän tulee kehittää organisaatiomme reagointikykyä ja resilienssiä.

Loppuvuodesta päivitimme yrityksemme strategiaa. Strategian painopiste on edelleen asiakasarvoa tuottavissa palveluissa, mutta henkilöstön saatavuuden kehittäminen, Seuren asiakaskokemuksen uudistaminen sekä hyvinvointialueiden käynnistyminen nostettiin strategiamme keskeisimmiksi lähdöiksi.

Pandemian myötä ennusteita nopeampi henkilöstön saatavuuden heikentyminen edellyttää yhtiöltä tulevina vuosina määrätietoisia toimenpiteitä asiakkaittemme palvelutason varmistamiseksi. Kilpailutilanne yhtiön toiminnan kannalta keskeisillä toimialoilla on muuttunut ja yhtiön työntekijäkokemusta sekä brändiä tulee kehittää niin, että Seure on varteenotettava ja houkutteleva työnantaja myös tulevaisuudessa.

Kulunut vuosi on ollut muutosten aikaa myös yhtiön johdossa ja pitkäaikainen toimitusjohtajamme Anne Sivula siirtyi joulukuussa uusien haasteiden pariin. Haluan omasta puolestani kiittää Annea hänen panoksestaan yhtiömme eteen. Haluan myös kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme tästä mielenkiintoisesta ja opettavaisesta yhteisestä taipaleesta kohti uutta normaalia.

Antti Nummiranta
vt. toimitusjohtaja