Seure tarjoaa keikkatyöntekijöille vapautta ja varmuutta

Vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt sosiaali- ja terveysalalla vauhdikkaasti. Keikkatyöntekijät pitävät yhteiskunnan ydinpalvelut pyörimässä.

Vuokratyö ei ole uusi ilmiö, mutta sen merkitys ja käyttö ovat kasvaneet viime vuosina räjähdysmäisesti. Tätä havainnollistavat myös henkilöstöpalveluyhtiö Seuren luvut vuodelta 2023:

  • 19 117 vuokratyöntekijää
  • 6,4 miljoonaa työtuntia
  • 3 549 työkohdetta
  • yli 129 miljoonaa euroa maksettuja palkkoja.

Luvut kertovat tarinaa muutoksesta, jossa vuokratyö ei ole enää vain viimeinen oljenkorsi tai välttämätön paha, vaan olennainen osa 2020-luvun moderneja työmarkkinoita.

Vakityö ei enää ole itseisarvo

Yleinen käsitys keikkatyöstä on usein yksipuolinen. Kuvitellaan, että se on vain väliaikainen ratkaisu tai viimesijainen vaihtoehto työttömyydelle. Tämä ei pidä paikkaansa, sanoo Seuren toimitusjohtaja Anu Tuomolin.

– Globaali megatrendi on jo kymmenisen vuotta ollut, että yhä useammat eivät enää halua perinteisiä vakituisia työsuhteita. Yhdysvalloissa nelisenkymmentä prosenttia työsuhteista on jo pitkään ollut contractor- tai freelancer-pohjaisia. Sama trendi on rantautunut Eurooppaan ja Suomeen, ja korona vain vahvisti sitä, Tuomolin kertoo.

Vakityösuhde ei siis enää ole itseisarvo. Seure tekee vuosittain työntekijäkyselyn, jossa kysytään syitä työskennellä Seuressa. Kärkeen nousevat säännöllisesti vapaus ja varmuus.

– Vastaajista 55 prosenttia sanoo haluavansa itse päättää, mitä, missä, milloin, kenelle ja kuinka paljon töitä tekee, Tuomolin sanoo.

Etenkin nuoret haluavat hänen mukaansa olla kuskin paikalla omassa elämässään. Vuokratyö vastaa tähän itsenäisyyden ja joustavuuden kaipuuseen.

Toisaalta vapauden lisäksi Seure pystyy tarjoamaan myös varmuutta.

– Meillä on laaja tarjonta ja isot volyymit, joten työtä on tarjolla aina, kun ihminen sitä haluaa. Arvolupauksemme on, että meidän laajasta kattauksestamme löytyy suurimmalle osalle omaan elämään sopiva vaihtoehto.

Vuokratyö lisää työmarkkinoiden dynaamisuutta

Vuokratyön merkitys ulottuu kuitenkin paljon yksilönvapautta pidemmälle. Se on merkittävä tekijä talouden ja työmarkkinoiden dynamiikassa.

– Vuonna 2023 meidän kauttamme tehtiin 6,4 miljoonaa työtuntia. Se on melkein 4 000 henkilötyövuotta. Jos tätä työtä ei olisi tehty keikkatyön muodossa, moni yhteiskunnan peruspalvelu olisi jäänyt toteuttamatta. Esimerkiksi päiväkodeissa olisi jouduttu sulkemaan ovia kokonaisiksi päiviksi tai pitämään yksittäisiä osastoja kiinni, Tuomolin sanoo.

Seurella oli viime vuonna Uudellamaalla lähes 4 000 työkohdetta – päiväkotien lisäksi muun muassa kotihoidon alueita ja sairaaloiden osastoja – siis aloja, joiden luonteesta johtuen tarve sijaisille on jatkuva.

– Jos jokaisessa niissä pitäisi sijaisprosessi hoitaa itse, se ei olisi kovin tehokasta. Me olemme tehneet tätä yli kolmekymmentä vuotta, se on ydinosaamistamme, joten alamme olla siinä aika hyviä, Tuomolin sanoo.

Hän harmittelee, etteivät työlainsäädäntö ja yleinen mentaliteetti ole pysyneet työmarkkinoiden kehityksen tahdissa. Tärkeintä kun olisi ymmärtää, että kaikenlaisia työsuhdemuotoja tarvitaan, jos sote-alan työvoimapulaan halutaan löytää pysyviä ratkaisuja.

Vanhaan maailmaan ei ole paluuta

Tuomolin kiistää julkisuudessa usein kuullun kritiikin, jonka mukaan vuokratyövoiman käyttö on kallis ratkaisu sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan.

– Kun verrataan oman työn kustannuksia ja sijaisprosessin kokonaishallintaa tilanteeseen, jossa se ostetaan palveluna, eivät kustannukset välttämättä nouse lainkaan.

Tuomolin korostaa myös pääkaupunkiseudun kuntien ja hyvinvointialueiden omistaman Seuren asemaa voittoa tavoittelemattomana in house -yhtiönä, minkä ansiosta koko toiminta voidaan keskittää veronmaksajien kokonaisetua palvelevien ratkaisujen tuottamiseen.

– Me olemme omistaja-asiakkaiden kanssa samassa veneessä etsimässä ratkaisuja sote-alan työvoimapulaan. Vaikka kuinka toivoisimme, maailma ei palaa vanhaan, vaan meidän pitää elää mukana kehityksessä ja löytää parhaat tavat yhdistellä vaki- ja vuokratyötä.

Seurella korostetaankin, etteivät vuokratyö ja vakituinen työ ole toisiinsa nähden joko–tai- vaan sekä–että-asemassa.

– Näistäkin palikoista saa rakennettua kaikkien osapuolten kannalta toimivia kokonaisuuksia. Meidän pitäisi keskittyä enemmän siihen eikä rakentaa vastakkainasettelua, Tuomolin sanoo.

Keikkatyö on tapa pitää yllä ammattitaitoa

Keikkatyön suosio näkyy myös Seurelle hakevien määrässä. Seuren kautta teki viime vuonna töitä vajaat 20 000 eri ihmistä, joista uusia työntekijöitä oli lähes 11 000. Hakijoiden määrässä vuosi 2023 olikin ennätysvuosi. Seurelle haki töihin yli 20 000 ihmistä, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Seuren työntekijöistä 25 prosenttia on alle 26-vuotiaita ja 15 prosenttia yli 56-vuotiaita.

– Meillä on töissä paljon nuoria opiskelijoita, jotka eivät vielä ole löytäneet omaa polkuaan, sekä kypsemmässä iässä olevia työntekijöitä, jotka haluavat jo alkaa jäähdyttelemään. He ovat saattaneet tehdä esimerkiksi pitkän uran päiväkodissa ja pystyvät nyt meidän kauttamme aikatauluttamaan viimeisiä työvuosiaan ihan eri tavalla, Tuomolin kertoo.

Ilman mahdollisuutta keikkatyöhön näiden ihmisten työtunnit jäisivät todennäköisesti kokonaan tekemättä. Toisaalta vuokratyöntekijöissä on myös heitä, jotka eivät edes halua vakituista kokopäivätyötä tai kolmivuorotyötä. Osa heistä on työskennellyt Seuressa vuosia.

– Keikkatyö on se tapa, jolla he haluavat tehdä töitä. Jos keikkatyötä ei olisi, nämä henkilöt eivät automaattisesti siirtyisi tekemään vastaavaa työtä perinteisessä työsuhteessa, vaan saattaisivat vaihtaa alaa tai lopettaa osa-aikaisesti työskentelyn kokonaan.

Haluatko tietää lisää?