Kiertävä työntekijä työskentelee siellä, missä tarve on suurin

,

Järvenpääläisen Ville Kettusen puhelimeen kilahtaa tavallisesti puolenpäivän jälkeen viesti. Vaihtelevuutta ja vapautta työelämässä arvostava Ville on Seuren kiertävä työntekijä Helsingin kaupungin kotihoidossa. Saapunut viesti kertoo hänelle aina seuraavan päivän työvuoron tiedot ja kohteen.

– Tykkään liikkua ja tehdä, joten tällainen työskentelyn muoto sopii itselleni mainiosti, Ville kertoo omasta näkökulmastaan.

Kiertävä työntekijä on tavallisesti niin sanottu varahenkilö, jota Seure sijoittelee kulloisenkin tarpeen sekä työntekijän ja asiakkaan kanssa sovittujen määritysten pohjalta. Lähtökohtaisesti kiertävä varahenkilö on aina siellä, missä päiväkohtainen tarve on suurin.

Hoitoala vei mennessään

Ensikosketuksensa hoitotyöhön Ville sai toimiessaan varusmiespalveluksen aikana lääkintämiehenä. Tämän jälkeen hän hakeutui opiskelemaan, suoritti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Pohjois-Karjalan ammattiopistossa ja työskenteli useamman vuoden kotihoidon parissa Joensuussa ja Mikkelissä.

Seuressa Ville aloitti 2016 ja on siitä lähtien toiminut kiertävänä työntekijänä, ensin määräaikaisena ja nykyään vakituisessa työsuhteessa. Tällä hetkellä hän työskentelee ensisijaisesti Helsingin läntisessä kotihoidossa, mutta on aiemmin tehnyt vuoroja myös esimerkiksi Itä-Helsingissä ja Espoossa. Mahtuupa matkan varrelle pidempi työrupeama Keski-Uudellamaallakin. Vaikka vaihtelua kohteiden ja alueiden osalta on ollut, yksi yhteinen tekijä löytyy helposti.

– Olit missä tahansa, niin samaa työtä se kuitenkin on, Ville summaa.

Kiertävänä saa keskittyä omaan perustekemiseen

Perehdytyksen osalta Ville kertoo saaneensa hyvät eväät työskentelyä varten. Hän huomauttaa kuitenkin, että merkittävä tekijä kiertävän työntekijän tehtävässä pärjäämisessä on oma avoin asennoituminen.

– Se vaatii totuttelua, ettei välttämättä tiedä kaikkea etukäteen, sekä mukautumiskykyä vaihteleviin tilanteisiin. Työkohteilla on erilaisia käytäntöjä vaikkapa aamupalaverien tai sijaisten opastuksen suhteen.

Välillä suunniteltuun päivän kulkuun voi tulla yllättäviä muutoksia, vaikkapa ylimääräisiä asiakaskäyntejä, mutta näistä tilanteista selviää Villen mukaan juuri hyvällä sopeutumisvalmiudella. Vaihtelevuuden ohella häntä motivoi varahenkilötyössä myös eräänlainen helppous.

– Kotihoidossa sijaisilla ei ole omia asiakkaita, joten suurempia paperitöitä ei tule tehtäväksi normaalien käyntikirjausten lisäksi. Sijaisena saa keskittyä tekemään perustyönsä hyvin.

Mahdollisuus työskennellä joustavasti omien toiveiden sekä tarpeiden puitteissa on Villelle tärkeä tekijä arjen suunnittelussa ja sujumisessa myös töiden ulkopuolella. Perheelliselle miehelle arkiaamut ovat tällä hetkellä luontevin ajankohta työnteolle, sillä ne istuvat koko perheen päivärytmiin. Tulevaisuudessa voi kuitenkin olla myös toisin.

– Kunhan lapset kasvavat, niin voihan olla, että tekee välillä mieluummin vaikkapa iltavuoroja, Ville pohtii.

Kokemus tuo varmuutta – myös kiertäville työntekijöille

Kiertävän työntekijän työkohde ja asiakkaat voivat siis vaihdella jopa päivittäin, mutta työvuorot ja työ itsessään pysyy samana. Kiertävälle työntekijälle riittävä kokemus omasta alasta ja työtehtävästä on oikean asenteen ohella tärkeimpiä yksittäisiä seikkoja kiertävässä työssä menestymisen kannalta.

– Tähänkin työhön tulee lopulta rutiinia, joka auttaa sopeutumaan työn rytmiin.

Kaikille kiertävä työ ei sovi. Villen mukaan se vaatii tekijältään sopivaa yhdistelmää luonnetta, motivaatiota ja mukautumiskykyä. Vaihtelevista työympäristöistä ja -yhteisöistä innostuvalle kiertävänä työntekijänä toimiminen voi kuitenkin tarjota paljon enemmän kuin perinteinen työsuhde.

Kiertävä työntekijä eli varahenkilö

Pääkaupunkiseudulla työskentelee niin runsaasti varhaiskasvatuksen ja sote-alan työntekijöitä, että jossain on aina tarve myös sijaiselle. Varahenkilö työskentelee kuukausipalkkaisessa työsuhteessa kuin vakityöntekijä, mutta hän liikkuu sovitulla alueella sijaistamassa siellä, missä tarve on suurin.

Kiertävänä työntekijänä työskentely sopii silloin, kun työssä halutaan kuukausipalkkaisen työsuhteen ennakoitavuutta. Seuren kiertävälle varahenkilöstölle työvuorot tehdään 3 viikon jaksoissa ja viikkotuntimäärä voidaan räätälöidä. Usein työskennellään täyttä työviikkoa tai työntekijä voi valita esimerkiksi nelipäiväisen työviikon. Työkohde sen sijaan voi vaihtua ajoittain, joskus jopa päivittäin. 

Kiertävän varahenkilö työsuhteita on Seuressa tarjolla muun muassa varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Lue lisää kiertävän työntekijän työstä.