Bonusehdot

Seuren yleiset bonusehdot

Lue Seuren yleisistä bonusehdoista, miten pitkien työsuhteiden bonukset toimivat ja mikä vaikuttaa bonuksen kertymiseen. Yleisten ehtojen lisäksi bonuskampanjoilla voi olla omia erillisiä ehtoja, joita yleiset ehdot tukevat.

 Yleiset ehdot  

16 vrk tai yli kestävissä työsuhteissa bonuksen suuruus määräytyy työssäolojakson pituuden mukaan. Työssäolojakso tarkoittaa työsuhteen sisällä olevia päiviä, jolloin työntekijä on tosiasiallisesti käytettävissä työhön. Työssäolojakso pitää sisällään myös viikoittaiset lepoajat ja lakisääteiset vapaat. Bonukseen oikeuttava työssäolojakson pituus on ilmoitettu kampanjasivuilla (esim. 30vrk, 60vrk, 90 vrk, 120 vrk+). Työskentelyjakso ei voi olla kuitenkaan alle 30 päivää (*poikkeuksena helmikuu). 

Työntekijä on oikeutettu bonukseen, kun

 • Työntekijä hakee työtä kampanjassa ilmoitettuna ajankohtana
 • Sovittu työ tehdään kampanjaan osallistuvalle asiakkaalle / työkohteeseen
 • Työsuhteessa käytettävä tehtävänimike kuuluu kampanjaan
 • Sovittu työ tehdään kampanjassa ilmoitetulla ajanjaksolla. Työsuhde ei voi alkaa poissaololla (Avaintes).
 • Työntekijä on merkinnyt työsuhteeseen kuuluneet työvuorot OmaSeureen ajoissa ja oikein 

Maksuehdot 

Bonus maksetaan kampanjassa ilmoitetulta ajanjaksolta (esim. Kampanja-aika 1.5 – 30.9.). Bonukset tulevat maksuun seuraavan kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä. Työsuhteen on mahdollista alkaa ennen kampanjan alkua tai päättyä kampanjan jälkeen. Bonuksen maksu edellyttää, että työvuorot on ilmoitettu Seureen oikein ja ajoissa. Mahdolliset vaaditut sairauslomatodistukset tulee olla toimitettuna Seureen. Viivästykset työvuorojen ilmoittamisessa tai sairauslomatodistusten toimittamisessa saattaa viivästyttää bonusten maksua ajallaan. 

Mikäli työsuhde päättyy ennenaikaisesti, bonus maksetaan työskentelyjakson mukaan, jolloin työntekijä on ollut tosiasiallisesti käytettävissä työhön. 

Bonuksen kertymiseen vaikuttaa 

 • Työaika% -bonus maksetaan suhteessa työaika%:iin, esim. 60 % työaika > bonus maksetaan 60 % mukaan
 • Mahdolliset ennalta sovitut palkattomat vapaat, jotka ajoittuvat työskentelyjaksolle
 • Mahdolliset vuosilomapäivät, jotka ajoittuvat työskentelyjaksolle
 • Yhtäjaksoiset yli 7 vrk kestävät sairauspoissaolot. Seure ei maksa bonusta tämän ylittävältä sairauspoissaolon ajalta
 • Seure pidättää oikeuden arvioida bonuksen kertymisen tapauskohtaisesti ja poissaolojen osalta tarkastelemalla kokonaisuutta
 • Vanhempainvapaat: raskausvapaa, äitiysvapaa, vanhempainvapaa

Seure pidättää oikeuden muuttaa kampanjaehtoja myös kampanjan aikana.