Töihin päiväkotiin

Seuren kautta voit työskennellä pääkaupunkiseudun kunnallisissa päiväkodeissa avustajana, varhaiskasvatuksen lastenhoitajana ja varhaiskasvatuksen opettajana. Töitä varhaiskasvatuksessa on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai- vuoden kestäviin työsuhteisiin.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Lastenhoitajan työ on lasten perushoitoa ja hoivaa, askartelun ja leikkimisen ohjaamista, ulkoilun valvomista, lasten auttamista pukeutumisessa ja ruokailussa, sekä myös yhteistyötä vanhempien kanssa. Työssään lastenhoitaja voi olla vastuussa lapsiryhmästä esimerkiksi ulkoilun aikana.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajalla tulee olla harjoittelu- tai työkokemusta päiväkodista tai muuta työkokemusta lapsiryhmien vastuullisesta ohjaamisesta.

Työn voi aloittaa myös perehdytyksen kautta. Seuraa avoimia työpaikkojamme nähdäksesi, milloin perehdytykset avautuvat. Lue lastenhoitajan työstä lisää.

Avustaja

Avustaja toimii ryhmässä useamman lapsen apuna tai henkilökohtaisena avustajana yhdelle tai useammalle lapselle, jolla on erityisen tuen tarve. Avustaja avustaa lapsia esimerkiksi pukemisessa, ruokailussa ja ulkoilussa. Lue avustajan työstä lisää.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettaja on päävastuussa lasten kasvatuksesta ja opetuksesta sekä lapsiryhmänsä toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla on myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arviointi yhdessä muiden päiväkodin aikuisten sekä lapsen huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä edellyttää tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto tai sosionomin tutkinto, johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja. Voit myös olla alan opiskelija (kasvatustieteen kandidaatti tai sosionomi). Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan työstä.

Päiväkotiapulainen

Päiväkotiapulainen ylläpitää puhtautta päiväkodissa. Edellytämme aikaisempaa kokemusta päiväkodin siivouksesta tai siihen rinnastettavaa muuta siivouskokemusta. Lue lisää päiväkotiapulaisen työstä.