Töihin kouluun

Seuren kautta voi työskennellä määräaikaisissa työsuhteissa tai keikkailijana pääkaupunkiseudun peruskouluissa koulunkäynninohjaajana, erityiskoulunkäynninohjaajana, oppilashoitajana tai sijaisopettajana.

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaaja osallistuu opettajan ohella oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen ala- tai yläkoulussa pääosin erityisluokissa. Vastuu opetuksesta ja ryhmästä on opettajalla.

Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä luokassa kaikkia oppilaita avustaen tai henkilökohtaisena avustajana oppilaalle, jolla on erityisen tuen tarve.  

Työnä on auttaa esimerkiksi oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, liikunta- tai aistivammaa tai käyttäytymis- ja tunne-elämän haasteita. Koulunkäynninohjaajan tehtävänkuva on monipuolinen ja määräytyy luokan ja oppilaiden erityistarpeiden mukaan.

Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä myös autismi- ja kehitysvammaopetuksessa. Arvostamme hakijoita, jotka ovat motivoituneita työskentelemään sekä perusopetuksessa että kehitysvammaisten tai autististen lasten parissa. Lue lisää koulunkäynninohjaajan työstä perusopetuksessa.

Erityiskoulunkäynninohjaaja ja oppilashoitaja

Erityiskoulunkäynninohjaaja ja oppilashoitaja työskentelevät autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Erityiskoulunkäynninohjaaja toimii Espoossa ja Helsingissä vammaisopetuksessa, kun taas oppilashoitaja työskentelee Vantaan vammaisopetuksessa. Työ on samaa, vaikka tehtävänimike on eri. Myös koulunkäynninohjaaja voi työskennellä autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Työtehtävät autismi- ja kehitysvammaopetuksessa sisältävät autististen sekä lievästi tai vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden ryhmissä avustamista koulupäivän aikana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työtä tehdään yhdessä erityisopettajan ja mahdollisesti muiden luokassa työskentelevien koulunkäynninohjaajien kanssa.

Työtehtävät ovat esimerkiksi oppilaiden taksikyyditysten valvomista, pukemisessa ja ruokailussa avustamista. Työtehtäviin voi kuulua avustamisen lisäksi myös hoitotoimenpiteitä, kuten oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan.

Tehtäviin voi hakea jos sinulla on kokemusta kehitysvammaisten tai autististen henkilöiden parissa toimimisesta.

Oppilaiden avuntarpeen mukaan erityiskoulunkäynninohjaajan tai oppilashoitajan työ voi edellyttää lähihoitajan opintoja. Jos tehtävä edellyttää sote-alan koulutusta, tästä mainitaan työpaikkailmoituksessa. Lue lisää erityiskoulunkäynninohjaajan ja oppilashoitajan töistä.