Työ Seuressa lasten parissa

Tule tekemään merkityksellistä työtä lastenhoitajana tai koulunkäyntiavustajana.

Seuren kautta voi työskennellä määräaikaisissa työsuhteissa tai keikkailijana pääkaupunkiseudun peruskouluissa koulunkäyntiavustajana, erityiskoulunkäyntiavustajana, oppilashoitajana tai sijaisopettajana.

Koulunkäyntiavustaja

Koulunkäyntiavustaja osallistuu opettajan ohella oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen ala- tai yläkoulussa pääosin erityisluokissa. Vastuu opetuksesta ja ryhmästä on opettajalla.

 Koulunkäyntiavustaja voi työskennellä luokassa kaikkia oppilaita avustaen tai henkilökohtaisena avustajana oppilaalle, jolla on erityisen tuen tarve.  

Työnä on auttaa esimerkiksi oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, liikunta- tai aistivammaa tai käyttäytymis- ja tunne-elämän haasteita. Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva on monipuolinen ja määräytyy luokan ja oppilaiden erityistarpeiden mukaan.

Koulunkäyntiavustaja voi työskennellä myös autismi- ja kehitysvammaopetuksessa. Arvostamme hakijoita, jotka ovat motivoituneita työskentelemään sekä perusopetuksessa että kehitysvammaisten tai autististen lasten parissa. Lue lisää koulunkäyntiavustajan työstä perusopetuksessa.

Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja

Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja työskentelevät autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Erityiskoulunkäyntiavustaja toimii Espoossa ja Helsingissä vammaisopetuksessa, kun taas oppilashoitaja työskentelee Vantaan vammaisopetuksessa. Työ on samaa, vaikka tehtävänimike on eri. Myös koulunkäyntiavustaja voi työskennellä autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Työtehtävät autismi- ja kehitysvammaopetuksessa sisältävät autististen sekä lievästi tai vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden ryhmissä avustamista koulupäivän aikana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työtä tehdään yhdessä erityisopettajan ja mahdollisesti muiden luokassa työskentelevien koulunkäyntiavustajien kanssa.

Työtehtävät ovat esimerkiksi oppilaiden taksikyyditysten valvomista, pukemisessa ja ruokailussa avustamista. Työtehtäviin voi kuulua avustamisen lisäksi myös hoitotoimenpiteitä, kuten oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan.

Tehtäviin voi hakea jos sinulla on kokemusta kehitysvammaisten tai autististen henkilöiden parissa toimimisesta.

Oppilaiden avuntarpeen mukaan erityiskoulunkäyntiavustajan tai oppilashoitajan työ voi edellyttää lähihoitajan opintoja. Jos tehtävä edellyttää sote-alan koulutusta, tästä mainitaan työpaikkailmoituksessa. Lue lisää erityiskoulunkäyntiavustajan ja oppilashoitajan töistä.

Tutustu työhön ja sen tekijöihin

Mikko, Satu ja Eetu työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa ja tietävät, mitä ominaisuuksia autismi- ja kehitysvammaopetuksessa tarvitaan.
Antille kouluikäisten kanssa työskentely oli ennalta tuttua jalkapallovalmentajana toimimisen myötä.