Hae arjen pelastajaksi – Seure maksaa rekrytointipalkkion varhaiskasvatuksen lastenhoitajille

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajista on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla huutava pula ja varsinkin kiertäviä lastenhoitajia tarvitaan runsaasti lisää. Me Seurella haluamme olla mukana ratkomassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden saatavuusongelmaa ja siksi olemme päättäneet ottaa käyttöön rekrytointipalkkion.

Rekrytointipalkkiomallissa maksamme palkkiota siellä, missä tarve on kaikista suurin. Tällä hetkellä palkkiota maksetaan Vantaan varhaiskasvatuksessa sekä Helsingin ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, joissa kiertäviä lastenhoitajia tarvitaan turvaamaan päiväkotien arjen toimintaa. Rekrytointipalkkiomallissa työntekijälle maksetaan alkupalkkio työn aloitusvaiheessa ja loppupalkkio määräaikaisen työsuhteen loputtua. Palkkiomallissa uusien työntekijöiden tulee aloittaa tehtävässä 30.11.2022 mennessä ja sitoutua jatkamaan työssä 2.6.2023 asti.  

Rekrytointipalkkio tulee työntekijän normaalin palkan päälle. Alkupalkkio tehtävässä on 200 € ja loppupalkkio 800 €. 

Palkkio on ylimääräinen, määräaikainen kannustin, jolla pyritään parantamaan työvoiman saatavuutta alueen tehtävissä. 

Uusien hakijoiden rekrytointipalkkiomallin rinnalla olemme halunneet huomioida myös nykyiset, jo työsuhteessa olevat Vantaan varhaiskasvatuksen varahenkilöt. Heille tarjoamme mahdollisuutta erilliseen sitoutumispalkkioon. 

Rekrytointipalkkiomalli

Tehtävät, joita palkkio koskee:

Vantaa: Varhaiskasvatus, kiertävä lastenhoitaja

Helsinki: Ruotsinkielinen varhaiskasvatus, kiertävä lastenhoitaja / reservperson > Lue lisää.

Alkupalkkio

  • Alkupalkkio on suuruudeltaan 200 €.
  • Uusien hakijoiden tulee aloittaa työssä 30.11.2022 mennessä. 

Loppupalkkio

  • Loppupalkkio on suuruudeltaan 800 €. 
  • Loppupalkkio maksetaan, kun työntekijä on työskennellyt määräaikaisessa työsuhteessa 2.6.2023 asti.

Loppupalkkion suuruus on suhteessa työaikaan, esimerkiksi: 80 % työaika > loppupalkkion suuruus 80 %, 50 % työaika > loppupalkkion suuruus 50 % jne. 

Palkkion maksupäivät voivat poiketa normaalista palkanmaksuaikataulusta. Sairauslomat tai mahdolliset muut poissaolot eivät vaikuta palkkion maksuun. 

Työntekijä voi solmia vain yhden rekrytointipalkkiollisen työsuhteen palkkiomallin voimassaoloaikana. 

Tehtäviin hakeminen

Tehtäviin haetaan Seure.fi:ssä julkaistujen, palkkiollisiksi erikseen merkittyjen ilmoitusten kautta.

Seuren nykyiset työntekijät hakevat tehtäviin sisäisen haun kautta ehdottamalla itseään tehtäviin OmaSeuressa. Tutustu sisäisen työnhaun ohjeisiin. 

Kysymyksiä ja vastauksia

Saako rekrytointipalkkion, jos tekee tietyn määrän keikkapäiviä rekrytointipalkkion alaisiin työkohteisiin? 
Rekrytointipalkkio maksetaan ainoastaan 20.9.-30.11.2022 solmituista määräaikaisista Vantaan varhaiskasvatuksen ja Helsingin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kiertävien lastenhoitajien työsopimuksista, jotka jatkuvat 2.6.2023 saakka. 

Maksetaanko rekrytointipalkkio, jos tekee vähemmän kuin viisi päivää viikossa? 
Maksetaan. Rekrytointipalkkio on silloin työaikaprosentin mukainen prosenttiosuus työskentelykuukausien mukaan määräytyvästä rekrytointipalkkiosummasta. 

Voiko opiskelija hakea rekrytointipalkkiollisiin tehtäviin? 
Kyllä. Tehtävässä ei välttämättä vaadita suoritettua koulutusta, mikäli hakijalla on aiempaa kokemusta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävistä. 

Saanko rekrytointipalkkion, jos työskentelen Seuren kautta lastenhoitajana missä tahansa Espoon, Vantaan tai Helsingin varhaiskasvatuksessa? 
Palkkio koskee vain Vantaan varhaiskasvatuksen ja Helsingin ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kiertävien lastenhoitajien työsuhteita, joissa palkkiosta on sovittu. 

Miten ja milloin rekrytointipalkkio maksetaan? 
Palkkio maksetaan sovituista työsuhteista automaattisesti, kun ehdot täyttyvät. Palkkio maksetaan kahdessa osassa: Aloituspalkkio 200 € maksetaan sen jälkeen, kun työntekijä on ollut työsuhteessa kuukauden. Loppupalkkio sen jälkeen, kun työsuhde on tehty sovitusti loppuun. 

Miksi rekrytointipalkkio ei koske kaikkia varhaiskasvatuksen työtehtäviä? 
Palkkiomallin avulla pyrimme vaikuttamaan työvoiman saatavuuteen tietyissä erikseen määritellyissä tehtävissä. Palkkio on sovittu koskemaan työtehtäviä, työskentelymuotoja ja -alueita, joissa työntyötekijäpula on kaikista akuutein. 

Miksi rekrytointipalkkio koskee vain syksyn rekrytointeja? 
Rekrytointipalkkiomalli ei ole tarkoitettu pysyväksi toimenpiteeksi, vaan toimenpiteiden avulla haemme kokemuksia kannustinmallin vaikutuksesta työvoiman saatavuuteen. Päätökset koskien ylimääräisiä, määräaikaisia palkkioita tehdään aina erikseen. 

Saako rekrytointipalkkion, jos on aloittanut palkkiomallin mukaisessa tehtävässä aiemmin syksyllä?  
Rekrytointipalkkioon on oikeutettu vain uudet sen aikana rekrytoidut työntekijät. Seure haluaa kuitenkin huomioida ja kiittää myös tehtävässä aiemmin aloittaneita työntekijöitä ja heille on rakennettu erillinen Sitoutumispalkkio. Sitoutumispalkkion mahdollisuudesta on lähetetty tarkemmat tiedot jokaiselle, jota se koskee.