Seuren yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Ajankohtaista

Seuren 13.10. alkaneet yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 16.11. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat Seuren hallintohenkilöstöä. Seuren vuokrahenkilöstö eli asiakkailla työskentelevä henkilöstö ei ollut neuvotteluiden piirissä.

Neuvotteluiden lopputuloksena kaikille vakituisille hallintohenkilöstön työntekijöille tarjotaan työtä uudessa organisaatiossa.

Organisaatiomuutosta koskevat toimenpiteet pyritään saattamaan päätökseen joulukuun 2020 aikana, kuitenkin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Olemme pahoillamme siitä harmista ja epävarmuudesta, jota yhteistoimintaneuvottelu- ja organisaatiomuutosprosessi on henkilöstöllemme aiheuttanut.

Organisaation rakenteellisella muutoksella pyritään varmistamaan ketterä ja tehokas toiminta, jolla Seure vastaa muuttuneeseen toimintaympäristöön sekä hyödyntää teknologisen kehityksen tarjoamat mahdollisuudet.

Koronatilanteen aiheuttamien tappioiden kattaminen, alentunut asiakaskysyntä ja tarve parantaa Seuren taloudellista ja toiminnallista tehokkuutta aiheuttivat rakenteellisten muutosten ja kustannussäästöjen tarpeen.

Lisätietoja:

Suvi Leinonen
Johtaja, markkinointi ja viestintä
Puh. 040 867 4038
suvi.leinonen@seure.fi
Seure Henkilöstöpalvelut Oy