Koronavirustiedotus Seuren asiakkaille

Tälle sivulle on koottu tietoa koronavirustilanteesta Seuren asiakkaille.

Poikkeustilanne on aiheuttanut lukuisia kysymyksiä ja tilanteita, joihin ei ole ollut valmiita vastauksia. Seure tekee koko ajan töitä ratkoakseen omistajiensa ja muiden toimijoiden kanssa eteen nousseita kysymyksiä ja haasteita. Päivitämme sivua tilanteen kehittyessä. Sivun viimeisin päivitys 14.5.2020 klo 15.12.

Työpaikallani hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita. Kuinka toimin?

Jos työkohteessasi hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita, kirjaathan tämä tiedon Keikkanettiin työkohteesi Yleiskuvaukseen sekä tilaukselle, kun tilaat Seuresta työntekijän. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa asiasta Seureen Keikkanetin viestillä. Kirjaamme tiedon työkohteesi tietoihin, jolloin tieto on Seuren työntekijöiden saatavilla heidän varatessaan itselleen työvuoroa.

Jos Seuren työntekijä altistuu työssään koronavirukselle

Jos Seuren työntekijä altistuu työssään koronavirukselle, ilmoita siitä Seuren asiakaspalveluun Keikkanetin viestillä tai numeroon 09 329 73100 ma-pe klo 6.30–17.00 tai tarvittaessa osoitteeseen asiakkuus@seure.fi.

Jos työpaikalla on todettu koronavirustartunta (testi positiivinen) potilaalla, asiakkaalla tai henkilöstössä, toimita altistuneen Seuren työntekijän tiedot epidemiologiselle laitokselle. Tarvittavat tiedot ovat henkilötunnus, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja kotikunta. Nopeuttaaksesi prosessia voit ottaa itse yhteyttä Seuren työntekijään ja selvittää häneltä tarvittavat tiedot. Näet Keikkanetistä työvuoroon vahvistetun työntekijän puhelinnumeron, johon voit ottaa yhteyttä.

Seure peruu työntekijän mahdolliset työvuorot 14 vuorokauden ajalta ja ohjeistaa työntekijän hakemaan tartuntatautipäivärahaa.

Jos Seuren työntekijän epäillään altistuneen koronavirukselle

Jos Seuren työntekijän epäillään altistuneen koronavirukselle, mutta mahdollisen altistajan tartuntaa ei ole todettu, Seure ei voi yksipuolisesti perua Seuren työntekijän mahdollisia tulevia työvuoroja altistuksen perusteella. Pelkän epäilyksen perusteella työntekijä ei ole oikeutettu tartuntatautilain mukaiseen korvaukseen ansionmenetyksestä. Suosittelemme suojaimien käyttöä töissä ja työjärjestelyllisiä toimenpiteitä mahdollisten tartuntojen estämiseksi. Seuren ohje kaikille työntekijöilleen on, että sairaana ei saa mennä töihin.

Jos Seuren työntekijällä todetaan koronavirustartunta

Seure selvittää työkohteet, joissa työntekijä on työskennellyt Seuren kautta edellisen 14 vuorokauden aikana tartunnan vahvistamisesta. Seure ilmoittaa työntekijän tartunnasta näihin työkohteisiin. Katso tästä Seuren ohje työntekijöille.

Seure kartoittaa henkilöstön osaamisen terveydenhuoltoalan tehtäviin

Seure kartoittaa henkilöstönsä osaamisen ja valmiudet terveydenhuoltoalan tehtäviin. Seuren henkilöstössä on hoitoalalle kouluttautuneita ihmisiä, jotka ovat työskennelleet pääasiassa muilla aloilla kuin terveydenhuollossa. Selvitämme näiden henkilöiden osaamista, edellytyksiä (esimerkiksi rokotesuoja) ja kiinnostusta työskennellä terveydenhuollossa.

Seuren työntekijän perehdytys ja suojaaminen

Kun työpaikallesi tulee työvuoroon Seuren työntekijä, huolehdithan työhön perehdyttämisestä. Epidemia-aikana on tärkeää pitää huolta siitä, että Seuren työntekijä tietää, millaisilla toimenpiteillä sinun työpaikallasi pyritään estämään virusten leviämistä. Mahdolliset normaalista poikkeavat käytännöt on tärkeää käydä läpi perehdytyksessä, ja huolehtia siitä, että Seuren työntekijä saa käyttöönsä työpaikallasi käytettävät suojavarusteet.

Henkilöstön, potilaiden ja asiakkaiden suojaaminen koronavirustartunnoilta

Seure suosittelee sote-alan työntekijöilleen työssäkäynnin rajaamista tietyille alueille tai tiettyihin työkohteisiin. Pyrimme samanaikaisesti sekä suojaamaan ihmisiä että varmistamaan riittävän työvoiman.

Työkohteeni on suljettu tai suljetaan hallituksen linjauksen mukaisesti. Kuinka toimitaan, kun kohteessa on töissä Seuren työntekijöitä?

Suomen hallituksen 16.3.2020 tekemien rajoittamistoimien vuoksi Seuren asiakkaiden kirjastot, museot, kulttuuritalot, harrastustilat ja -paikat, nuorisotilat ja urheilutilat suljettiin 18.3.2020.

Hallitus linjasi 3. ja 4. toukokuuta, että muun muassa seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: kuntien museot, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat ja nuorisotilat. Kirjojen uloslainaaminen kirjastoista sallittiin välittömästi.

Kun hallituksen ilmoittamat yllä mainitut rajoitustoimenpiteet päättyvät, työntekijöillä on lähtökohtaisesti oikeus palata työsopimuksen mukaiseen työhönsä.

Tartuntatautiviranomainen on määrännyt työkohteeni (TTL 60 §) karanteeniin. Kuinka toimin Seuren työntekijöiden kanssa?

Seuren työntekijöiden kanssa toimitaan kuten omien työntekijöittesi kanssa. Ilmoitathan karanteenista Seuren asiakaspalveluun.

Työkohteessani ei tarvitakaan Seuren työvoimaa koronavirustilanteen vuoksi. Kuinka toimin?

Jos olet tilannut Seuresta yksittäisille työvuoroille sijaisen ja tilaus on varattu/vahvistettu tai olet sopinut suullisesti työntekijän kanssa työvuorosta, on työsuhde muodostunut. Laskutamme työkohdetta Seuren palkanmaksuvelvoitteen ajan. Huolehdithan, että sovitut työvuorot näkyvät Keikkanetissä, jotta voimme maksaa työntekijän palkan oikein ja ajallaan.  

Sinulla on oikeus siirtää Seuren työntekijä toisiin tehtäviin ja toiseen työpisteeseen normaalin työnjohdon direktio-oikeuden mukaisesti. Tilausta ei voi yksipuolisesti perua, koska työsuhde on jo muodostunut.

Voinko siirtää Seuren työntekijän toisiin tehtäviin?

Kyllä. Seuren työntekijän voi siirtää toisiin tehtäviin ja toiseen työpisteeseen työnjohdon direktio-oikeuden mukaisesti.

Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden työskentely epidemian aikana

Työikäisen riskiryhmään kuuluvan ei tarvitse jäädä pois töistä epidemian aikana. Katso tästä Seuren ohje työntekijöille.

Yli 70-vuotiaat eivät saa tehdä työtä, jossa ollaan lähikontaktissa ihmisten kanssa.

Miten toimin Seuren työntekijän kanssa, joka on palannut ulkomailta?

Suomen hallituksen tiistaina 16.3.2020 tekemällä päätöksellä ulkomailta palaavat henkilöt asetetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin kahden viikon ajaksi. Seure velvoittaa työntekijöitä ilmoittamaan paluustaan ulkomailta viipymättä sekä Seureen että työkohteen esimiehelle.

Jos tartuntatautilääkäri määrää työntekijän lain (TTL 60 §) mukaiseen karanteeniin, työntekijän tulee anoa tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Jos työnantaja maksaa karanteeniajalta palkan, Kelan maksama ansionmenetys maksetaan työnantajalle. Työntekijän tulee ilmoittaa karanteenista Seuren asiakaspalveluun.

Jos työntekijä on palannut ulkomailta, eikä pysty aloittamaan uudessa työsuhteessa hallituksen velvoittaman 14 päivän karanteenia vastaavan ajan vuoksi, työsuhteen alku siirtyy. Työsuhde peruuntuu kokonaan, jos sovittu työ olisi kestänyt enintään karanteenin ajan.  

Jos työntekijä on varannut yksittäisiä työvuoroja ennen matkaa, eikä pysty aloittamaan työssä, työvuorot peruuntuvat 14 seuraavan kalenteripäivän ajalta kokonaan. 

Työsuhteessa olevan työntekijän tulee pysytellä ulkomailta palattuaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa kaksi viikkoa. Voit teetättää työntekijällä etätyötä.

Seuren työntekijöiden työsuhteet: työnantajan (Seuren) ja työnjohdon (asiakkaan) rooli

Työnantaja (Seure) vastaa työntekijöidensä työsuhteista. Työnjohto (asiakas) vastaa työn johtamisesta työpaikalla. Vain työnantaja voi päättää työntekijöidensä mahdollisista lomautuksista tai irtisanomisista. 

Jos asiakas päättää toimenpiteistä, jotka vaikuttavat Seuren työntekijöihin, niistä on välittömästi ilmoitettava Seureen. Asiakkaan direktio-oikeus (työn johto ja valvonta) ei ulotu Seuren työnantajavelvoitteisiin.

Mitä Seuren työntekijältä odotetaan? Miten Seure ohjeistaa työntekijöitään?

Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista poissaoloistaan Seureen ja työkohteeseen.

Olemme ohjeistaneet työntekijöitä huomioimaan työhöntuloon liittyvät rajoitukset esimerkiksi matkustamisen suhteen. Ohjeemme on, että uusia työvuoroja ei saa varata ennen kuin suoja-aika on mennyt ohi.

Tutustu Seuren ohjeisiin vuokrahenkilöstölle.