Koronavirustiedotus Seuren asiakkaille

Sivun viimeisin päivitys 16.9.2020.

Työpaikallani hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita. Kuinka toimin?

Jos työkohteessasi hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita, kirjaathan tämä tiedon Keikkanettiin työkohteesi Yleiskuvaukseen sekä tilaukselle, kun tilaat Seuresta työntekijän. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa asiasta Seureen Keikkanetin viestillä. Kirjaamme tiedon työkohteesi tietoihin, jolloin tieto on Seuren työntekijöiden saatavilla heidän varatessaan itselleen työvuoroa.

Jos Seuren työntekijä altistuu työssään koronavirukselle

Jos Seuren työntekijä altistuu työssään koronavirukselle, ilmoita siitä Seuren asiakaspalveluun Keikkanetin viestillä tai numeroon 09 329 73100 tai tarvittaessa osoitteeseen asiakkuus@seure.fi.

Jos työpaikalla on todettu koronavirustartunta (testi positiivinen) potilaalla, asiakkaalla tai henkilöstössä, toimita altistuneen Seuren työntekijän tiedot epidemiologiselle laitokselle. Tarvittavat tiedot ovat henkilötunnus, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite ja kotikunta. Nopeuttaaksesi prosessia voit ottaa itse yhteyttä Seuren työntekijään ja selvittää häneltä tarvittavat tiedot. Näet Keikkanetistä työvuoroon vahvistetun työntekijän puhelinnumeron, johon voit ottaa yhteyttä.

Seure peruu työntekijän mahdolliset työvuorot tartuntatautilääkärin määräämään karanteenin ajalta ja ohjeistaa työntekijän hakemaan tartuntatautipäivärahaa.

Jos Seuren työntekijän epäillään altistuneen koronavirukselle

Jos Seuren työntekijän epäillään altistuneen koronavirukselle, mutta mahdollisen altistajan tartuntaa ei ole todettu, Seure ei voi yksipuolisesti perua Seuren työntekijän mahdollisia tulevia työvuoroja altistuksen perusteella. Pelkän epäilyksen perusteella työntekijä ei ole oikeutettu tartuntatautilain mukaiseen korvaukseen ansionmenetyksestä. Suosittelemme suojaimien käyttöä töissä ja työjärjestelyllisiä toimenpiteitä mahdollisten tartuntojen estämiseksi. Seuren ohje kaikille työntekijöilleen on, että töihin ei saa mennä, jos on koronavirukselle tyypillisiä oireita.

Jos Seuren työntekijällä todetaan koronavirustartunta

Seuren työntekijä ilmoittaa Seureen koronavirustartunnastaan, jos hän on työskennellyt Seuren kautta koronaviruksen itämisaikana (14 vuorokautta). Seure on tarvittaessa yhteydessä työkohteisiin, joissa työntekijä on työskennellyt. Katso tästä Seuren ohje työntekijöille.

Seuren työntekijän perehdytys ja suojaaminen

Kun työpaikallesi tulee työvuoroon Seuren työntekijä, huolehdithan työhön perehdyttämisestä. Epidemia-aikana on tärkeää pitää huolta siitä, että Seuren työntekijä tietää, millaisilla toimenpiteillä sinun työpaikallasi pyritään estämään virusten leviämistä. Mahdolliset normaalista poikkeavat käytännöt on tärkeää käydä läpi perehdytyksessä, ja huolehtia siitä, että Seuren työntekijä saa käyttöönsä työpaikallasi käytettävät suojavarusteet.

Hengityssuojaimen tai kasvomaskin käyttö työpaikalla

Seuren työntekijät työskentelevät asiakkaan työnjohdon ja valvonnan alaisena. Työnjohdolliseen vastuuseen kuuluu työntekijöiden työturvallisuudesta huolehtiminen. Työnjohto eli Seuren asiakas arvioi, pitääkö työpaikalla käyttää hengityssuojaimia tai kasvomaskeja. Asiakas hankkii tarvittavat suojaimet työpaikkansa koko henkilöstölle, siis myös Seuren vuokratyöntekijöille. Työntekijällä puolestaan on velvollisuus käyttää työnjohdon edellyttämiä suojavarusteita.

Tartuntatautiviranomainen on määrännyt työkohteeni (TTL 60 §) karanteeniin. Kuinka toimin Seuren työntekijöiden kanssa?

Seuren työntekijöiden kanssa toimitaan kuten omien työntekijöittesi kanssa. Ilmoitathan karanteenista Seuren asiakaspalveluun.

Matkustaminen ulkomaille ja Seuressa työskentely

Seure suosittelee työntekijöitään edelleen välttämään vapaa-ajan matkustamista ulkomaille.

Katso tästä Seuren ohje työntekijöilleen.