Koronavirustiedotus Seuren asiakkaille

Tälle sivulle on koottu tietoa koronavirustilanteesta Seuren asiakkaille.

Poikkeustilanne on aiheuttanut lukuisia kysymyksiä ja tilanteita, joihin ei ole ollut valmiita vastauksia. Seure tekee koko ajan töitä ratkoakseen omistajiensa ja muiden toimijoiden kanssa eteen nousseita kysymyksiä ja haasteita. Päivitämme sivua tilanteen kehittyessä. Sivun viimeisin päivitys 26.3.2020 klo 14.29.

Työpaikallani hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita. Kuinka toimin?

Jos työkohteessasi hoidetaan koronavirukseen sairastuneita potilaita, kirjaathan tämä tiedon Keikkanettiin työkohteesi Yleiskuvaukseen. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa asiasta Seureen Keikkanetin viestillä. Kirjaamme tiedon työkohteesi tietoihin, jolloin Seuren työntekijät ovat tietoisia asiasta jo varatessaan itselleen työvuoroa.

Seure kartoittaa henkilöstön osaamisen terveydenhuoltoalan tehtäviin

Seure kartoittaa henkilöstönsä osaamisen ja valmiudet terveydenhuoltoalan tehtäviin. Seuren henkilöstössä on hoitoalalle kouluttautuneita ihmisiä, jotka ovat työskennelleet pääasiassa muilla aloilla kuin terveydenhuollossa. Selvitämme näiden henkilöiden osaamista, edellytyksiä (esimerkiksi rokotesuoja) ja kiinnostusta työskennellä terveydenhuollossa.

Seuren työntekijän perehdytys

Kun työpaikallesi tulee työvuoroon Seuren työntekijä, huolehdithan työhön perehdyttämisestä. Epidemia-aikana on tärkeää pitää huolta siitä, että Seuren työntekijä tietää, millaisilla toimenpiteillä sinun työpaikallasi pyritään estämään virusten leviämistä. Mahdolliset normaalista poikkeavat käytännöt on tärkeää käydä läpi perehdytyksessä.

Työkohteeni on suljettu tai suljetaan hallituksen linjauksen mukaisesti. Kuinka toimitaan, kun kohteessa on töissä Seuren työntekijöitä?

Seure pyrkii saamaan tiedot suljettavista työkohteista keskitetysti asiakkaidemme johdolta. Jos oman organisaatiosi johto on ohjeistanut sinua ilmoittamaan työkohteesi sulkemisesta suoraan Seureen, toimi tämän ohjeen mukaisesti ja ilmoita asiasta Seuren asiakaspalveluun.

Seuren asiakkaan eli tilaajan tulee ensisijaisesti yrittää osoittaa työntekijälle etä- tai muuta työtä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Seure pyrkii löytämään työntekijälle muuta korvaavaa työtä. Jos korvaavaa työtä ei löydy ja Seurella jatkuu palkanmaksuvelvoite, laskutamme asiakasta palkanmaksuvelvoitteen ajalta. Huomioithan, että korvaavan työn löytäminen etenkin kouluissa, päiväkodeissa sekä liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoaloilla työskenteleville Seuren työntekijöille on tilanteen takia erittäin haastavaa.

Jos olet tilannut Seuresta yksittäisille työvuoroille sijaisen ja tilaus on varattu/vahvistettu tai olet sopinut suullisesti työntekijän kanssa työvuorosta, on työsuhde muodostunut. Laskutamme työkohdetta Seuren palkanmaksuvelvoitteen ajan. Huolehdithan, että sovitut työvuorot näkyvät Keikkanetissä, jotta voimme maksaa työntekijän palkan oikein ja ajallaan. Seuren ohje työntekijöille on, että jokaisen työvuoron lisätietokenttään kirjataan ”Ei töissä, työpaikka kiinni”. Jos kirjaus on unohtunut työntekijältä, toivomme, että asiakas kirjaa tiedon työvuorojen hyväksymisen yhteydessä.

Työpaikkojen sulkeminen on aiheuttanut lukuisia kysymyksiä, joista kaikkiin ei ole vielä vastausta. Päivitämme ohjetta tiedon karttuessa.  

Tartuntatautiviranomainen on määrännyt työkohteeni (TTL 60 §) karanteeniin. Kuinka toimin Seuren työntekijöiden kanssa?

Seuren työntekijöiden kanssa toimitaan kuten omien työntekijöittesi kanssa. Ilmoitathan karanteenista Seuren asiakaspalveluun.

Työkohteessani ei tarvitakaan Seuren työvoimaa koronavirustilanteen vuoksi. Kuinka toimin?

Jos olet tilannut Seuresta yksittäisille työvuoroille sijaisen ja tilaus on varattu/vahvistettu tai olet sopinut suullisesti työntekijän kanssa työvuorosta, on työsuhde muodostunut. Laskutamme työkohdetta Seuren palkanmaksuvelvoitteen ajan. Huolehdithan, että sovitut työvuorot näkyvät Keikkanetissä, jotta voimme maksaa työntekijän palkan oikein ja ajallaan.  

Sinulla on oikeus siirtää Seuren työntekijä toisiin tehtäviin ja toiseen työpisteeseen normaalin työnjohdon direktio-oikeuden mukaisesti. Tilausta ei voi yksipuolisesti perua, koska työsuhde on jo muodostunut.

Jos Seuren työntekijä on poissa työvuorosta, Seure ei hae automaattisesti sijaista varhaiskasvatuksessa sekä opetus-, palvelu-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoalalla

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa Seure ei hae automaattisesti sijaista, jos Seuren työntekijä on poissa työvuorosta. Seure ohjeistaa työntekijöitään ilmoittamaan poissaolosta työkohteeseen. Asiakas tekee itse tilauksen Keikkanettiin, jos tarvitsee sijaisen. Linjaus koskee varhaiskasvatusta sekä opetus-, palvelu-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoalaa.

Työkohteessani työskentelee Seuren työntekijä. Koska koulut menevät kiinni, hän joutuu jäämään kotiin lapsensa kanssa. Kuinka toimitaan?

Työntekijän tulee anoa palkatonta vapaata tai vuosilomaa Seuresta.

Voinko siirtää Seuren työntekijän toisiin tehtäviin?

Kyllä. Seuren työntekijän voi siirtää toisiin tehtäviin ja toiseen työpisteeseen työnjohdon direktio-oikeuden mukaisesti.

Riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden työskentely epidemian aikana

Työikäisen riskiryhmään kuuluvan ei tarvitse jäädä pois töistä epidemian aikana. Katso tästä Seuren ohje työntekijöille.

Yli 70-vuotiaat eivät saa tehdä työtä, jossa ollaan lähikontaktissa ihmisten kanssa.

Miten toimin Seuren työntekijän kanssa, joka on palannut ulkomailta?

Suomen hallituksen tiistaina 16.3.2020 tekemällä päätöksellä ulkomailta palaavat henkilöt asetetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin kahden viikon ajaksi. Seure velvoittaa työntekijöitä ilmoittamaan paluustaan ulkomailta viipymättä sekä Seureen että työkohteen esimiehelle.

Jos tartuntatautilääkäri määrää työntekijän lain (TTL 60 §) mukaiseen karanteeniin, työntekijän tulee anoa tartuntatautipäivärahaa Kelasta. Jos työnantaja maksaa karanteeniajalta palkan, Kelan maksama ansionmenetys maksetaan työnantajalle. Työntekijän tulee ilmoittaa karanteenista Seuren asiakaspalveluun.

Jos työntekijä on palannut ulkomailta, eikä pysty aloittamaan uudessa työsuhteessa hallituksen velvoittaman 14 päivän karanteenia vastaavan ajan vuoksi, työsuhteen alku siirtyy. Työsuhde peruuntuu kokonaan, jos sovittu työ olisi kestänyt enintään karanteenin ajan.  

Jos työntekijä on varannut yksittäisiä työvuoroja ennen matkaa, eikä pysty aloittamaan työssä, työvuorot peruuntuvat 14 seuraavan kalenteripäivän ajalta kokonaan. 

Työsuhteessa olevan työntekijän tulee pysytellä ulkomailta palattuaan karanteenia vastaavissa olosuhteissa kaksi viikkoa. Voit teetättää työntekijällä etätyötä.

Seuren työntekijöiden työsuhteet: työnantajan (Seuren) ja työnjohdon (asiakkaan) rooli

Työnantaja (Seure) vastaa työntekijöidensä työsuhteista. Työnjohto (asiakas) vastaa työn johtamisesta työpaikalla. Vain työnantaja voi päättää työntekijöidensä mahdollisista lomautuksista tai irtisanomisista. 

Jos asiakas päättää toimenpiteistä, jotka vaikuttavat Seuren työntekijöihin, niistä on välittömästi ilmoitettava Seureen. Asiakkaan direktio-oikeus (työn johto ja valvonta) ei ulotu Seuren työnantajavelvoitteisiin.

Mitä Seuren työntekijältä odotetaan? Miten Seure ohjeistaa työntekijöitään?

Työntekijä on velvollinen ilmoittamaan mahdollisista poissaoloistaan Seureen ja työkohteeseen.

Olemme ohjeistaneet työntekijöitä huomioimaan työhöntuloon liittyvät rajoitukset esimerkiksi matkustamisen suhteen. Ohjeemme on, että uusia työvuoroja ei saa varata ennen kuin suoja-aika on mennyt ohi.

Tutustu Seuren ohjeisiin vuokrahenkilöstölle.