Henkilöstövuokrauksella parempaa arkea

Seuren henkilöstövuokraus varmistaa työntekijöiden saatavuutta silloin, kun asiakas tarvitsee sijaista. Seurella on lähes 30 vuoden kokemus henkilöstövuokrauksesta ja reservissämme on yli 15 000 eri alan osaajaa.

Henkilöstövuokraus on joustava ja vaivaton keino varmistaa, että resursseja on käytettävissä kaikissa tilanteissa ja liiketoimintamuutoksissa juuri sopivasti. Sijaisuus voi olla yhdestä työvuorosta pitempäänkin sijaisuuteen.

Seuren kattavasta työntekijäpoolista löytyy osaajia sosiaali- ja terveysalan, varhaiskasvatuksen, opetuksen, ruokapalvelualan ja puhtaanpidon tehtäviin.

Seure ylläpitää työntekijöistään toimialakohtaisia reservejä ja työntekijöiden erilaiset tilausmuodot on ryhmitelty työn keston ja vaaditun osaamisen mukaan. Työtehtävissä vaaditut osaamiset on kiinnitetty Seuren määrittelemiin nimikkeisiin ja erikoistaitoihin, jolloin sopivan osaajan tilaaminen on nopeaa ja selkeää. Asiakkaalla on käytettävissä myös oma työkohdekohtainen pooli. Seure auttaa myös löytämään työntekijöitä tehtäviin, jotka eivät ole Seuren yleisessä henkilöstövuokrauksen palveluvalikoimassa.

Onpa asiakkaan tarve työntekijälle lyhyeen tai pitkään työsuhteeseen, Seure rekrytoi ja toimittaa työntekijän asiakkaan tilauksen mukaan. Asiakas määrittää tarpeensa mukaisen nimikkeen ja erikoistaidot tilaukselle. Tähän lisäpalveluun sisältyy palvelumaksu.

Saatat olla kiinnostunut näistä

Lyhytkestoinen henkilöstövuokraus

Kun työntekijä tarvitaan lyhytaikaiseen sijaisuuteen esimerkiksi sairaspoissaolon sijaisuuden tai kysyntäpiikin vuoksi. Asiakas määrittää tilaukselle nimikkeen, työajan ja erikoistaidot ja Seure toimittaa työntekijän asiakkaan tilauksen mukaan. Lyhytkestoinen henkilöstövuokraus on alle 16 päivää kestävä yhtäjaksoinen tilaus.

Pitkäkestoinen henkilöstövuokraus

Asiakkaalla on pitkäaikainen tarve työntekijälle esimerkiksi vuosiloman sijaisuuden tai projektin vuoksi ja työntekijän halutaan pysyvän samana koko työn keston ajan. Asiakas määrittää tilaukselle nimikkeen, työajan ja erikoistaidot ja Seure toimittaa työntekijän asiakkaan tilauksen mukaan. Pitkäkestoinen henkilöstövuokraus on yli 16 päivää kestävä yhtäjaksoinen tilaus.

Kausitilaukset

Asiakkaalla on pitkäaikainen tarve usealle työntekijälle. Tarve on selkeä kausi, kuten esimerkiksi syys-tai kevätlukukausi, koko lukuvuosi tai kesätyö. Tilaus voi olla useita kymmeniä tai satoja työntekijöitä.

Asiakas määrittää tarpeensa mukaisen nimikkeen ja erikoistaidot tilaukselle ja Seure toimittaa työntekijät asiakkaan tilauksen mukaan. Asiakkaalla tulee olla selkeä tieto ajasta, jolle työntekijä tarvitaan, jolloin työntekijän työsuhteeseen ei tule katkoja esimerkiksi koulussa työskentelevien kohdalla syys- tai talvilomalla. Näin varmistamme tutun työntekijän koko kaudeksi.

Jotta voimme varmistaa henkilöstön saatavuuden, asiakkaan tulee olla yhteydessä Seureen 3–5 kuukautta ennen työsuhteiden aloitusta.

Varahenkilöstö

Seure tarjoaa varahenkilöitä henkilöstövuokrauksena tilanteeseen, jossa työkohteissa on jatkuvaa sijaistarvetta, mutta varsinainen työkohde määrittyy vasta lähempänä työpäivää. Seure etsii tällöin asiakkaan käyttöön varahenkilön tai -henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet kiertämään määritellyllä alueella työsuhteen ajan. Näin saadaan käyttöön sijainen, joka tuntee työkohteen eikä sijaisen perehdyttämiseen mene työvuoron alusta aikaa. Työkohteen esimies voi sijoitella varahenkilön kohteeseen ja työvuoroon itse tai hyödyntää Seuren sijoittelupalvelua.