Seuren Resurssikeskus-palvelu

Resurssikeskus on palvelu, joka takaa työpaikalle optimaalisen henkilöstöresursoinnin. Resurssikeskus tukee työnjohtoa ja HR-ammattilaisia henkilöstösuunnittelussa antamalla avaimet tiedolla johtamiseen. Se on ratkaisu henkilöstösuunnittelun ja -hallinnan haasteisiin erityisesti isoissa, työvoimavaltaisissa organisaatioissa, joiden toiminnan elinehto ovat riittävät henkilöstöresurssit. Resurssikeskus tuo tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä henkilöstöresursointiin yli osasto-, toiminto- ja yksikkörajojen.

Resurssinäkymä, palvelutiimi ja automaatio asiakasta varten

Resurssikeskuksen asiakas saa käyttöönsä OmaSeure-asiointikanavan ja palvelutiimin asiantuntevan tuen. Asiakas näkee OmaSeuressa yhdessä näkymässä koko oman henkilöstönsä ja vuokrahenkilöstön työvuorot reaaliajassa. Asiakas määrittelee henkilöstötarpeen, ja resurssikeskus seuraa siinä pysymistä ennakoivasti ja reagoi tarpeisiin välittömästi.

Palvelutiimin ammattilaiset sekä Seuren kehittämä automaatio varmistavat, että käytettävissä oleva henkilöstö sijoittuu työvuoroihin optimaalisesti. Resurssikeskus on mukana huolehtimassa siitä, että jokaiseen työvuoroon riittää osaavia ammattilaisia – esimerkiksi lähihoitajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sairaanhoitajia tai ohjaajia.

Aina optimaaliset henkilöstöresurssit

Resurssikeskuksen asiakas voi luottaa siihen, että käytettävissä olevan henkilöstön resursointi on optimaalista, oikeudenmukaista ja kustannustehokasta. Vuokrahenkilöstön käyttö vähenee, kun oman henkilöstön työvuorosuunnittelu tehostuu resurssikeskuksen tuoman läpinäkyvyyden avulla. Havainnolliset raportit tuovat näkyväksi resurssien käytön ja kohdentumisen jälkikäteen tukien strategisen tason henkilöstösuunnittelua.

Hyötyä organisaation joka tasolla

Resurssikeskus antaa johdolle näkymän henkilöstöresurssien käyttöön koko organisaation tasolla. HR-ammattilaiselle resurssikeskus antaa työkaluja pitkäjänteiseen henkilöstösuunnitteluun. Lähiesimies voi jättää päivittäisistä työvuorojärjestelyistä huolehtimisen resurssikeskukselle. Oman työnsä ammattilainen voi luottaa siihen, että työvuorot jaetaan henkilöstön kesken tasapuolisesti ja turhaa kuormitusta välttäen.