Sijoittelupalvelu luo parasta tarvepohjaista henkilöstösijoittelua

Sijoittelupalvelussa Seure sijoittelee sovitun henkilöstön, kuten esimerkiksi asiakkaan varahenkilöstön, keskitetysti työvuoroihin ja sovittuihin kohteisiin asiakastarpeen, työvuorosuunnitelman ja asiakkaan kanssa yhdessä laadittujen määrittelyjen perusteella. Datapohjaisen optimoinnin avulla työntekijä pystytään kohdentamaan sinne, missä on suurin tarve ja työvuoroihin, jotka ovat hankalimpia täyttää muulla vuokrahenkilöstöllä.

Sijoittelupalvelussa asiakas tekee tilaukset tarvittavasta työpanoksesta ja Seure vahvistaa täyttyneet työvuorot asiakkaan vastuuhenkilöille sekä työntekijöille. Palvelu sisältää tilausten joustavan muuntamisen tarvittaessa varahenkilöstö-tilauksesta vuokrahenkilöstö-tilauksiksi.