Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaajan työ

Oletko kiinnostunut työskentelemään koulunkäynninohjaajana? Tämä sivu johdattaa sinut koulunkäynninohjaajan työhön, ja pääset kuulemaan seurelaisten kokemuksia alasta. Valitse itsellesi paremmat työkokemukset ja tutustu Seuren moniin työmahdollisuuksiin. Tehdään yhdessä urahaaveistasi totta.

Koulunkäynninohjaaja ohjaa, motivoi sekä tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Työ on myös huolenpitoa oppilaan hyvinvoinnista.

Koulunkäynninohjaaja työskentelee yleisopetuksessa ryhmäavustajana, erityisopetuksen pienryhmissä tai integroitujen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden henkilökohtaisena avustajana. Tämän lisäksi koulunkäynninohjaaja voi työskennellä myös kehitysvammaisten tai autisminkirjoon kuuluvien oppilaiden avustajana tai koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Seurelainen Venla kertoo työskentelystä koulunkäynninohjaajana.

Koulunkäynninohjaaja osallistuu opettajan ohella oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen ala- tai yläkoulussa pääosin erityisluokissa. Vastuu opetuksesta ja ryhmästä on opettajalla.  

Työnä on auttaa esimerkiksi oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, liikunta- tai aistivammaa tai käyttäytymis- ja tunne-elämän haasteita. Koulunkäynninohjaajan tehtävänkuva on monipuolinen ja määräytyy luokan ja oppilaiden erityistarpeiden mukaan.

Koulunkäynninohjaajan työpäivä voi sisältää esimerkiksi oppilaiden taksikyyditysten valvomista, oppitunneilla avustamista, välitunti- ja ruokailun valvontaa sekä pienryhmien ohjausta. Koulunkäynninohjaajan työhön kuuluu auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei selviydy itse, kuten esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa tai liikkumisessa. Työssä voidaan käyttää myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin keinoja ja apuvälineitä, kuten kuvia ja viittomia. Koulunkäynninohjaajan työ edellyttää kärsivällisyyttä, myönteistä asennetta ja vuorovaikutustaitoja. Lue lisää: Koulunkäynninohjaajan työnkuva ja eri luokkamuodot.

Työllistyminen: Koulunkäynninohjaajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa. Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai- vuoden kestäviin työsuhteisiin. Seuren kautta voit myös työskennellä ruotsinkielisissä kouluissa nimikkeellä skolassistent. Näin haet työtä Seuresta.

Koulunkäynninohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Tehtävään soveltuva koulutus tai opintoja, esim. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, alan työkokemus tai työtä tukeva muu kokemus kuten esim. kerhonohjaus.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Koulunkäynninohjaajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Seure tarkoittaa vapautta ja varmuutta työelämääsi. Meillä voit päättää itse mitä teet, missä teet, milloin teet ja kuinka paljon.

Meille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan kullekin juuri sellaisia tehtäviä, työkohteita ja työvuoroja, jotka hänelle itselleen sopivat. Töitä on aina riittävästi, mutta vain sovitun verran.

Keikkatyössä voit tehdä tarpeen vaatiessa enemmän – mutta myös vähemmän, kuten haluat. Myös kuukausipalkkaisiin tehtäviin pystymme tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi osa-aikaista työviikkoa tai pelkkiä päivävuoroja.

Opetusala | Koulunkäynninohjaaja | Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja >