Koulunkäyntiavustaja

Koulunkäyntiavustajan työ

Koulunkäyntiavustaja (Myös: koulunkäynninohjaaja) ohjaa, motivoi sekä tukee oppilaan oppimista ja kasvua. Työ on myös huolenpitoa oppilaan hyvinvoinnista.

Koulunkäyntiavustaja työskentelee yleisopetuksessa ryhmäavustajana, erityisopetuksen pienryhmissä tai integroitujen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden henkilökohtaisena avustajana. Tämän lisäksi koulunkäyntiavustaja voi työskennellä myös kehitysvammaisten tai autisminkirjoon kuuluvien oppilaiden avustajana tai koulun aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Koulunkäyntiavustaja osallistuu opettajan ohella oppilaan kasvatukseen ja ohjaukseen ala- tai yläkoulussa pääosin erityisluokissa. Vastuu opetuksesta ja ryhmästä on opettajalla.  

Työnä on auttaa esimerkiksi oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia, liikunta- tai aistivammaa tai käyttäytymis- ja tunne-elämän haasteita. Koulunkäyntiavustajan tehtävänkuva on monipuolinen ja määräytyy luokan ja oppilaiden erityistarpeiden mukaan.

Koulunkäyntiavustajan työpäivä voi sisältää esimerkiksi oppilaiden taksikyyditysten valvomista, oppitunneilla avustamista, välitunti- ja ruokailun valvontaa sekä pienryhmien ohjausta. Koulunkäyntiavustajan työhön kuuluu auttaa ja tukea oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei selviydy itse, kuten esimerkiksi pukeutumisessa, ruokailussa tai liikkumisessa. Työssä voidaan käyttää myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikoinnin keinoja ja apuvälineitä, kuten kuvia ja viittomia. Koulunkäyntiavustajan työ edellyttää kärsivällisyyttä, myönteistä asennetta ja vuorovaikutustaitoja. Lue lisää: Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja eri luokkamuodot.

Työllistyminen: Koulunkäyntiavustajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa. Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai- vuoden kestäviin työsuhteisiin. Seuren kautta voit myös työskennellä ruotsinkielisissä kouluissa nimikkeellä skolassistent.

Koulunkäyntiavustajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Tehtävään soveltuva koulutus tai opintoja, esim. koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, alan työkokemus tai työtä tukeva muu kokemus kuten esim. kerhonohjaus.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Opetusala | Koulunkäyntiavustaja | Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja >