Nina Nores-Syvänen

Kirjoittaja on Sosionomi YAMK, psykoterapian opiskelija.
Hän työskentelee terapeuttina, ja lisäksi tekee tuntityötä Seurella päivähoidon parissa. Ninan kotisivut: www.noreni.net