Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja

Erityiskoulunkäyntiavustajan ja oppilashoitajan työt

Erityiskoulunkäyntiavustajana ja oppilashoitajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskoulujen autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Erityiskoulunkäyntiavustaja toimii Espoossa ja Helsingissä vammaisopetuksessa, kun taas oppilashoitaja työskentelee Vantaan vammaisopetuksessa. Työ on samaa, vaikka tehtävänimike on eri. Myös nimikkeellä koulunkäyntiavustaja voi työskennellä autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.

Työtehtävät autismi- ja kehitysvammaopetuksessa sisältävät autististen sekä lievästi tai vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden ryhmissä avustamista koulupäivän aikana sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Työtä tehdään yhdessä erityisopettajan ja mahdollisesti muiden luokassa työskentelevien koulunkäyntiavustajien kanssa.

Luokan ryhmäkoko on enintään kahdeksan oppilasta ja luokassa on monta avustajaa. Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja auttaa ja tukee oppilasta tehtävissä, joissa tämä ei kehitysvaiheensa tai vammansa vuoksi selviydy itse.

Työtehtäviin voi kuulua oppilaiden taksikyyditysten valvomista, pukemisessa ja ruokailussa avustamista tai hoitotoimenpiteitä, kuten oppilaan kuntouttamista fysioterapeutin tai puheterapeutin ohjeiden mukaan. Työssä käytetään usein kuvia ja viittomia puheen tukena.

Autismi- ja vammaisopetuksen avustajan tulee jaksaa kuunnella, odottaa ja kannustaa lasta. Työssä eduksi ovatkin sujuvat yhteistyötaidot, positiivinen elämänasenne ja hyvä fyysinen kunto. Lue lisää: Opas autismin kirjoon ja kehitysvammaisuuteen

Oppilashoitajan työhön voi kuulua myös hoidollisia toimenpiteitä, kuten diabeteksen hoitoa tai katetrointia. Näissä tehtävissä vaaditaan terveydenhoitoalan koulutusta. Tarvittavasta osaamisesta ilmoitamme työpaikkailmoituksissamme.

Työllistyminen: Töitä on runsaasti tarjolla, joten työntekijä voi räätälöidä itselleen sopivan kokonaisuuden oman aikataulunsa mukaan. Työtä on tarjolla aina yhden päivän sijaisuuksista pidempiin työsuhteisiin.

Erityiskoulunkäyntiavustajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Terveydenhuoltoalan tutkinto tai aikaisempaa kokemusta kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa työskentelystä.

Luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset, rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

< Koulunkäyntiavustaja | Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja | Sijaisopettaja >