Ohjaaja

Ohjaajan työ

Seuren kautta ohjaajana voit työskennellä monenlaisilla sosiaalialan tehtäväaloilla.

Ohjaaja, lastensuojelu

Lastensuojelun ohjaajan työ koostuu välittömään hoitoon, huolenpitoon tai kasvatukseen liittyvistä tehtävistä. Ohjaajalle voi kuulua myös esimerkiksi tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtäviä sekä hoitosuunnitelmien laatimista. Ohjaaja osallistuu työkohteen arkipäiväiseen toimintaan, ja myös kodinhoidolliset tehtävät voivat kuulua työhön. Työtä tehdään kolmessa vuorossa, ja yövuoroissa työskennellään useimmiten yksin omalla osastolla. Työ lastensuojelukohteissa on kokonaisuudessaan vaativaa.

Lastensuojelussa ohjaajan työkohteina on lastenkoteja, vastaanottokoteja ja -yksiköitä sekä perhekuntoutuskeskuksia. Ohjaajat työskentelevät eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa. Lasten ja nuorten iät vaihtelevat kohteesta riippuen hyvin pienistä lapsista teini-ikäisiin, ja joissain kohteissa työskennellään koko perheen parissa. Työ vaihtelee akuuteista kriisitilanteista ja sijoituksista, laitossijoitukseen sekä kuntouttavaan ja tukevaan työhön.

Ohjaaja, päihdehuolto

Päihdehuollon palveluja annetaan henkilöille, joilla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä myös päihdeongelmaisen perheelle ja läheisille. Ohjaajan työ on neuvontaan ja ohjausta, sisältäen mm. keskustelua, hoidontarpeen arviointia, motivointia, sekä hoitopaikka- ja maksujärjestelyiden hoitamisen ja jatkohoidon suunnittelun ja järjestämisen.

Päihdehuollon puolella ohjaajan työkohteita ovat erilaiset palvelukeskukset ja asumisyksiköt, joissa tarjotaan päihdekuntoutusta ja asumispalveluja asunnottomille sekä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville henkilöille.

Ohjaajan tehtävään edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoa ja vähintään harjoittelukokemusta alan työtehtävistä. Rekrytoimme myös alan opiskelijoita.

Sairaanhoitaja- tai vastaavan terveydenhuoltoalan tai sosiaalialan tutkinnon suorittaneilta edellytetään Valviran laillistusta. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä velvoittaa lastensuojelun ohjaajia toimittamaan Seureen ajan tasalla olevan rikostaustaotteen.

Seuressa koulunkäynnin ohjaaja ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja työskentelevät nimikkeillä koulunkäyntiavustaja, erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja. Sosiaaliohjaajan työn kuvauksen löydät täältä.

Ohjaajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto ja työ- tai harjoittelukokemusta alan tehtävästä, tai olet alan opiskelija.

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Valviran rekisteröinti (alalle valmistuneet). Jos työ tehdään tiloissa, joissa on lapsia: Rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Ohjaajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Tutustu tarkemmin Seuren sote-tehtäviin ja työkohteisiin pääkaupunkiseudulla.

< Laboratoriokokeiden näytteenottaja | Ohjaaja | Palveluneuvoja >