Vuoden 2019 paras palvelualojen työkohde – Helsingin taidemuseo HAM

Seurelaiset ovat jälleen valinneet eri toimialojen parhaat työkohteet! Vuoden paras työkohde -kampanjalla Seure työntekijöineen haluaa korostaa hyvän vastaanoton, perehdytyksen ja työhyvinvoinnin merkitystä sijaisille, sekä palkita työkohteita, joissa nämä arvot toteutuvat.

Vuoden 2019 paras työkohde -palkinto annetaan tunnustuksena vuokrahenkilöstön hyvästä kohtelusta ja työhyvinvoinnin edistämisestä. Äänestyksen perusteluissa toistuvat samat tärkeät teemat: hyvä perehdytys, tasa-arvoinen kohtelu, hyvä yhteishenki, tunne työyhteisöön kuulumisesta ja palautteen saaminen omasta työstä. Kiitos kaikille 1407 äänensä antaneelle seurelaiselle!

Palvelualoilla vuoden 2019 paras työkohde on Helsingin taidemuseo HAM.

Vuoden parhaan työkohteen palkinnon vastaanotti Helsingin taidemuseon puolesta tiimiesimies Outi Pitkänen (oik.). Kuvassa myös seurelainen Otto ja Seuren asiakasvastaava Annukka Kortepuro.

”Yksi Helsingin hienoimmista julkisista tiloista.” Näin kuuluu eräs perustelu HAM:n valinnasta vuoden parhaaksi työkohteeksi. Tennispalatsin toisesta ja kolmannesta kerroksesta löytyykin vaikuttava kokonaisuus vaihtuvia modernin ja nykytaiteen näyttelyitä. Museo vastaa myös valtavasta, yli 9000 teoksen kokoelmasta, jonka palasia ovat myös ympäri kaupunkia löytyvät julkiset taideteokset.

”Saan tehdä työni rauhassa omaan ammattitaitooni pohjautuen, mutta kaikki se taustamateriaali ja opastus, joka työtä auttaa, on kuitenkin aina saatavilla.”
”Yksi Helsingin hienoimmista julkisista tiloista. Todella hyvä henkilökunta ja aivan erityisen hyvää yleisötyötä.”

HAM:n henki on vastaanottavainen ja arvostava

Seurelaisille Helsingin taidemuseo on inspiroiva ja avoin työyhteisö, joka arvostaa jokaista sijaista kuin omaa vakituista työntekijäänsä. Tätä painottaa myös palveluvastaava Ari Ylitalo, joka asiakaspalvelun lähiesimiehenä pääasiallisesti vastaa taloon tulevista seurelaisista. Tarve vaihtelee museon näyttelytilanteen mukaan, mutta välillä on päiviä, kun paikalla saattaa olla kymmenkuntakin Seuren työntekijää.

Yksi heistä on Otto, joka työskentelee HAM:n asiakaspalvelussa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat työskentely näyttelysaleissa, teosturvallisuudesta vastaaminen sekä lippukassa- ja museokauppatyö. Hän kertoo viihtyneensä talossa noin puolitoista vuotta. ”Museo ympäristönä on hyvällä tapaa pehmeä ja solidaarinen”, hän kertoo ilmapiiristä.

Juuri työyhteisön Ari ja Otto uskovat ennen kaikkea olevan pääsyy myös sille, miksi seurelaiset valitsivat HAM:n vuoden parhaaksi työkohteeksi. Työntekijöiden tasavertainen kohtelu on Arin mukaan varmasti yksi tärkeimmistä tekijöistä. ”Täällä hitsaantuu tavallaan kuin huomaamattaan porukkaan”, Otto puolestaan toteaa ja arvelee tämän johtuvan nimenomaan hyvästä yhteishengestä. Työn merkityksellisyyden hän nostaa tärkeimmäksi yksittäiseksi asiaksi oman työssä viihtymisensä kannalta. Myös sosiaaliset tilanteet ja mahdollisuus itsensä toteuttamiseen puhuttelevat häntä museotyössä.

Arin mukaan HAM:ssa on satsattu erityisesti hyvään perehdytykseen, jotta kaikki saavat tarvittavat tiedot ja työtehtävät haltuunsa, eikä kenenkään näin ollen tarvitse tuntea epävarmuutta. Otto on täysin samoilla linjoilla ja muistelee omaa ensimmäistä päiväänsä talossa: ”Vastaanotto oli iloinen, saman tien tuli tervetullut olo, eikä tarvinnut lainkaan jännittää.” Perehdytyksen hän kertoo olleen hyvä ja kattava, mutta jakaa kiitosta myös kollegoille, joilta tuli työpisteillä paljon vinkkejä ja kaikkein käytännönläheisin näkemys päivittäisestä tekemisestä.

Millainen vaikutus seurelaisilla sitten on Helsingin taidemuseon arkeen? ”On se tietysti positiivinen vaikutus, kun saadaan tarvittaessa työntekijöitä”, Ari kertoo. Yleisesti ottaen seurelaiset ovat hänen mukaansa myös hyviä ja osaavia työntekijöitä, joiden työpanosta arvostetaan.

Onnittelut Helsingin taidemuseo HAM:lle, palvelualojen vuoden 2019 parhaalle työkohteelle!

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.