Vi erbjuder olika sätt att arbeta

Seure erbjuder arbete som inhoppare, deltidsjobb och visstidsanställningar

Du kan läsa beskrivningarna av våra vanligaste arbetsplatser jämte information om löner här (sidan är på finska).

 • Du kan själv välja hur mycket, när och var du arbetar.
 • Vi skapar arbetstillfällena, du plockar ihop ett paket som passar dig. Du kan till exempel arbeta under studierna eller återgå i din egen takt till arbetslivet efter föräldraledigheten.
 • Gör dig förtrogen med nya arbetsplatser och utvidga ditt nätverk.
 • Du kan tjäna extra pengar genom att arbeta vid sidan av ditt andra jobb.

Så här fungerar inhopparjobbet

 • När du har ansökt och blivit godkänd som arbetstagare vid Seure, kan du börja ta emot arbete som inhoppare.
 • Du bokar önskade arbetspass enkelt via Keikkanetti.
  • En del av arbetspassen utannonseras samma morgon och en del av dem kan du boka i god tid.
 • Du kan själv avgöra i vilka städer och på vilka dagar du arbetar. Vi erbjuder dig automatiskt endast sådana jobb som du är kvalificerad för.
 • Du kan föreslå arbetspass som passar dig och får även förslag på arbetspass från Seure.
 • Ett bokat arbetspass är ett arbetsavtal. När passet väl är bokat kan det inte längre avbokas.
 • Vi betalar ut lön till inhopparna två gånger i månaden.
 • Utöver inhopparjobben kan du ha en anställning med månadslön via Seure. Dessa anställningar varar från 16 dagar till flera månader.
  • Långa anställningar, över tre månader, är vanliga i skolor och daghem. Till exempel har skolassistenter ofta visstidsanställningar som pågår hela läsåret.
 • I en anställning med månadslön har du fast arbetstid per vecka och månadslön.
 • Reservperson: Via Seure kan du även jobba som ambulerande reservperson i en anställning med månadslön på så sätt att arbetet utförs hos olika kunder till exempel enligt behovet av sjukvikarier.
 • Om du är intresserad av och motiverad att arbeta till exempel som barnskötare på ett daghem men inte har utbildning i området, kan du ansöka till Seures introduktion.
  • Introduktionen omfattar vanligtvis två teoridagar och en praktikperiod.
  • Därefter kan du arbeta via oss som barnskötare på daghem.
 • Vi ordnar introduktioner även för närvårdare som är intresserade av hemvården.
 • I köks- och städbranschen ordnas introduktioner med syfte att fördjupa kunskaperna om branschen och yrkesfärdigheterna.
 • Introduktionen förutsätter grundläggande kunskaper i finska.
 • Börja ansökningsprocessen med att leta efter de lediga jobben.