Anställningar med månadslön

Utöver inhopparjobben kan du ha en anställning med månadslön via Seure. Dessa temporärt jobb anställningar varar från 16 dagar till flera månader.

Långa anställningar, över tre månader, är vanliga i skolor och daghem. Till exempel har skolassistenter ofta visstidsanställningar som pågår hela läsåret.

Vi erbjuder även visstidsanställningar inom social- och hälsovårdstjänster.

I en anställning med månadslön har du fast arbetstid per vecka och månadslön.

Reservperson

Via Seure kan du även jobba som ambulerande reservperson i en anställning med månadslön på så sätt att arbetet utförs hos olika kunder till exempel enligt behovet av sjukvikarier.

<< Arbete som inhoppare | Introduktion till arbetsuppgifter >>