Introduktion till arbetsuppgifter

Om du är intresserad av och motiverad att arbeta till exempel som barnskötare på ett daghem men inte har utbildning i området, kan du ansöka till Seures introduktion.

  • Introduktionen omfattar vanligtvis två teoridagar och en praktikperiod.
  • Därefter kan du arbeta via oss som barnskötare på daghem.
  • Vi ordnar introduktioner även för närvårdare som är intresserade av hemvården.
  • I köks- och städbranschen ordnas introduktioner med syfte att fördjupa kunskaperna om branschen och yrkesfärdigheterna.

Introduktionen förutsätter grundläggande kunskaper i finska.

Börja ansökningsprocessen med att leta efter de lediga jobben.

<< Anställningar med månadslön | Vi erbjuder olika sätt att arbeta