Kollektivavtal hos Seure

Seure använder två olika kollektivavtal: Seuretes och Avaintes. Det kollektivavtal som används beror på anställningens längd.

Seuretes används i 1–15 kalenderdagar långa anställningar som en inhyrd arbetstagare och Avaintes används i åtminstone 16 kalenderdagar långa anställningar samt i alla anställningar vid Seures administration.

Jämförelse av kollektivavtal

Seuretes

 • Sammanhängande längd på anställning som en inhyrd arbetstagare (beställning) är 1–15 kalenderdagar​
 • Löneutbetalning 2 gånger/månad​
 • Erfarenhetstillägg beviljas enligt 5 och 10 års arbetserfarenhet
 • 1. Erfarenhetstillägget är 5 % av grundtimlönen​
 • 2. Erfarenhetstillägget är 10 % av grundtimlönen​
 • Ersättningarna för obekväma arbetstider* fastställs enligt Avaintes​
 • Semesterersättningen betalas i samband med löneutbetalning. Semesterersättningen fastställs enligt arbetserfarenhet och den är 9–14 %.​​

*Med ersättning för obekväma arbetstider avses här tilläggen för kvälls-, natt- och veckoslutsarbete.​

Avaintes

 • Anställningens sammanhängande längd är åtminstone 16 kalenderdagar ​
 • Löneutbetalning 1 gång/månad
 • Erfarenhetstillägg beviljas enligt 5 och 10 års arbetserfarenhet
 • 1. Erfarenhetstillägget är 5 % av den grundläggande månadslönen​
 • 2. Erfarenhetstillägget är 10 % av den grundläggande månadslönen
 • Ersättningarna för obekväma arbetstider fastställs enligt Avaintes​
 • I anställningen tjänas in semester och betalas semesterpenning (Avaintes kapitel 4) ​
 • Man kan ha semester enligt vissa villkor. Outtagna semesterdagar betalas som semesterersättning i enlighet med kollektivavtalet när anställningen avslutar. 

Kollektivavtal som används hos Seure

Vid under 16 dagar långa anställningar (arbete som inhoppare) används Seuretes. Vid över 16 dagar långa anställningar används Avaintes.

Gå tillbaka till sidan Löner | Lönebildning och tillägg >>