Lönebildning och tillägg

Lönen består av grundlönen och olika tillägg som enligt avtalat procenttal höjer grundlönen, såsom erfarenhetstillägget och tillägg som grundar sig på arbetstiden.

Lönen påverkas alltså också av när arbetspasset görs under veckan. Tillägg som grundar sig på arbetstiden är ersättningar för obekväma arbetstider enligt kollektivavtalet.

Ersättningar för obekväma arbetstider:

  • Kvällsersättning, kl. 18–22: 15 % tillägg
  • Nattersättning, kl. 22–07: 30 % tillägg
  • Nattersättning för periodarbete, kl. 22–07: 40 % tillägg
  • Ersättning för lördagsarbete, kl. 6–18: 20 % tillägg
  • Ersättning för söndagsarbete, lör. kl. 18–sön. kl. 24: 100 % tillägg
    • Betalas även på helgdagar och kl. 18–24 på helgdagsaftnar.

Exempel på hur tilläggen påverkar lönen

Elli Exempels lön

Kollektivavtal: Seuretes, timlön 15,70 €/h

Elli Exempel, arbetserfarenhet över 15 år

Timlön: 17,27 (inkl. 2. erfarenhetstillägg 10 %), Semesterersättning 14 %

Työvuorot: pe klo 14-22​, la klo 14-22, su klo 12-16, yhteensä 20 työtuntia

TimmarEuroTotalt
arbetstimmar2017,27345,40
semesterersättning202,4248,46
kvällstillägg82,5920,72
semesterersättning80,362,90
lördagstillägg43,4513,82
semesterersättning40,481,93
söndagstillägg817,27138,16
semesterersättning82,4319,34
Totalt590,63

Ellis bruttolön med semesterersättningen för arbetspassen: 590,63 euro

Enligt avrundningssättet kan det totala beloppet variera med några cent från exempelkalkylen.

Erik Exempels lön

Kollektivavtal: Seuretes, timlön 15,70 €/h

Erik Exempel, arbetserfarenhet 5 år

Timlön: 16,49 (inkl. 1. erfarenhetstillägg 5 %), Semesterersättning 11,5 %

Työvuorot: pe-la yö klo 21-07, la-su yö klo 21-07, yhteensä 20 työtuntia

TimmarEuroTotalt
arbetstimmar2016,49329,70
semesterersättning201,9037,92
kvällstillägg22,474,95
semesterersättning20,230,46
nattillägg186,59118,69
semesterersättning180,7613,65
lördagstillägg13,303,30
semesterersättning10,380,38
söndagstillägg1016,49165,85
semesterersättning101,9018,96
Övertidsarbete enligt kollektivavtalet28,2416,49
Totalt709,33

Eriks bruttolön med semesterersättningen för arbetspassen: 709,33 Euroa

Enligt avrundningssättet kan det totala beloppet variera med några cent från exempelkalkylen.

Gå tillbaka till sidan Löner | Semesterersättningar >>