Seurelaisia – Miko Heinonen yhdistää kiertävän varahenkilön työssä kuukausipalkkaisen työn varmuuden ja keikkatyön vaihtelevuuden

Miko Heinonen työskentelee Seuren kautta kiertävän varahenkilön tehtävissä vaihtuvissa päiväkodeissa lastenhoitajana. Varahenkilö kiertää päiväkodeissa tietyllä sovitulla alueella aina sen mukaan, missä ryhmässä on suurin työntekijätarve. Miko kokee varahenkilön työssä hienoksi sen, että pääsee näkemään eri päiväkotien toimintamalleja ja kasvattamaan omaa osaamistaan. Työsuhde on kuitenkin kuukausipalkkainen ja siinä on pysyvä viikkotuntimäärä.

Mitä olet opiskellut ja minkälaisissa tehtävissä olet työskennellyt ennen Seurea?

Minulla on lähihoitajaopinnot kesken ja lisäksi olen työskennellyt aiemminkin päiväkodissa.

Minkälaisissa tehtävissä työskentelet?

Työskentelen kiertävän varahenkilön tehtävissä lastenhoitajana vaihtuvissa päiväkodeissa sovitulla alueella. Saan edeltävänä iltana tai työpäivän aamuna viestin, josta selviää seuraavan työpäivän päiväkoti. Työkohteet siis vaihtelevat, mutta minulla on kuukausipalkkainen työsuhde ja pysyvä viikkotuntimäärä, joka tuo työsuhteeseen varmuuden ja pysyvyyden tuntua. Hoidan kaikenikäisiä lapsia yhdestä kuuteen ikävuoteen asti.

Kuvaile tyypillistä työpäivääsi

Työpäivät etenevät melko saman kaavan mukaisesti. Päivä alkaa aamupalalla, jonka jälkeen on aikaa vapaalle leikille. Jokainen päivä sisältää vaihtelevaa ennalta suunniteltua ohjelmaa, ulkoilua ja ruokailua.

Kenelle suosittelisit työtä?

Tässä työssä eduksi on se, että toimii mielellään lasten parissa, on ihmisläheinen ja nauttii tiimityöstä. Työ sopii esimerkiksi henkilölle, joka pitää monipuolisesta ja vaihtuvasta työstä sekä eri ihmisten kanssa työskentelystä, mutta kaipaa kuitenkin säännöllistä työaikaa ja kuukausipalkkaa.

Kerro työsi hyvistä ja huonoista puolista

Hyviä puolia on säännöllinen ja vaihteleva työ, jossa näkee erilaisia työkohteita ja pääse sitä kautta laajentamaan osaamistaan ja ammattitaitoaan. Myös työ lasten parissa tuntuu mieluisalta.

Huonoksi puoleksi voisi mainita lähinnä alun totuttelukauden eli työsuhteen alussa kesti hetken tottua siihen, että seuraava työkohde selviää viime tipassa ja työkohteet vaihtelevat.

Meillä on nyt auki useita varahenkilön tehtäviä eri kaupungeissa. Katso täältä avoimet haut.