Seure som arbetsgivare

Vid Seure är ansvar en central grund för verksamheten. Vi sysselsätter många människor i olika livssituationer och vi stöder deras karriärer. I vår arbetstagarreserv ingick 2019 över 15 000 aktiva arbetstagare som hade möjlighet att arbeta på flera tusen arbetsplatser. Läs mer om olika sätt att jobba via Seure. 

En pålitlig arbetsgivare

Arbetstagarna vid Seure ser alltid sina arbetspass i förväg och arbetstagaren själv kontrollerar och meddelar att det utförda arbetet motsvarar planen. Vi betalar ut lönerna regelbundet och i tid. Du får din lönespecifikation direkt till arbetspassystemet Keikkanetti. 

Vid Seure tillämpas två olika kollektivavtal; AVAINTES (oavbruten, minst 16 dagar lång anställning) och SEURETES (oavbruten anställning som är kortare än 16 dagar). Lönerna till arbetstagare med en AVAINTES-anställning betalas en gång i månaden och lönerna till arbetstagare med en SEURETES-anställning två gånger i månaden.

Lönesättningen är konkurrenskraftig och det är enkelt att jämföra lönerna, eftersom vi meddelar lönerna i förväg i platsannonserna för inhyrd arbetskraft. Du får också ett arbetsintyg för alla anställningar vid Seure.

Du bestämmer vad du vill göra – vi sköter anställningsärendena för dig

Vi följer kollektivavtalet, arbetsavtalslagen och andra lagar som reglerar anställningar. Vid Seure kan du jobba bekymmersfritt – din lön, din arbetstagarförsäkring, den lagstadgade företagshälsovården, arbetsgivarens anmälningsplikter och annat som rör anställningen sköts på ändamålsenligt sätt. Vid oklarheter kan du vända dig till vår kundtjänst, men du får vid behov även stöd av ditt fackförbunds förtroendevalda och arbetsplatsens arbetarskyddsfullmäktig.

Vi erbjuder också kompetensfrämjande utbildningar för våra arbetstagare. 

Vi ser till att slutkunderna – patienterna, skoleleverna, daghemsbarnen och de äldre – är trygga och tas väl om hand. Vi ser till att våra arbetstagare inom social- och hälsovården har tillräckliga kunskaper om läkemedelsbehandling och informationssystem och vi kontrollerar deras legitimation för arbetsuppgifterna hos Valvira. Av de arbetstagare som jobbar med barn kräver vi ett straffregisterutdrag när kravet i lagen på tre månaders arbetstid uppfylls.

Alla har rätt till ett rättvist bemötande

Ett rättvist bemötande av arbetstagarna är högsta prioritet vid Seure. Vår rekrytering är transparent och jämlik. Vi fattar alla beslut om anställningar baserat på yrkeskunskaperna och lämpligheten för uppgiften.

Trakasserier, osakligt bemötande eller diskriminering accepteras inte vid Seure och vi tar alla anmälningar om missförhållanden på allvar.

Se våra lediga jobb här.