Päiväkoti Lehdokin iloinen fiilis ja kannustava asenne houkuttelevat keikkailijoita

Lehdokin sympaattinen päiväkoti sijaitsee Tikkurilan sydämessä kerrostalojen suojaamalla puistomaisella korttelipihalla vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä rautatieasemalta. Talosta löytyvät yhdessä kerroksessa toimivat tilat neljälle lapsiryhmälle, minkä lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi omaa piha-aluetta sekä heti kävelytien toisella puolella oleva aidattu leikkipuisto.

Päiväkodin johtajan Anniina Järvenpään mukaan henkilökunta oli otettu Lehdokin valinnasta varhaiskasvatuksen vuoden parhaaksi työkohteeksi, mutta samaan aikaan se ei tullut yllätyksenä.

Menestyksen taustalla vaikuttaa pitkäaikainen hyvä tekeminen, mille hän antaa ansaitut kiitokset.

Seurelaiset nostavat perusteluissaan Lehdokin vahvuuksiksi erityisesti työyhteisössä vallitsevan iloisen fiiliksen sekä kannustavan asenteen, jotka näkyvät myös konkreettisesti jokapäiväisessä arjessa.

Järvenpää on itse saapunut taloon syksyllä 2022, joten häneltäkin löytyy melko tuore omakohtainen kokemus päiväkodin lämminhenkisestä ja vastaanottavaisesta ilmapiiristä:

– Uusi työntekijä otetaan aina ilolla vastaan. Meillä vaalitaan avointa keskustelukulttuuria ja aito arvostus jokaisen työpanosta kohtaan välittyy. Tavoitteellisuus ja kehittymismyönteisyys kulkevat mukana kaikessa tekemisessä.

”Käytäntöihin oli hyvä perehdytys ja työ on sujuvaa kaikkien osapuolten välillä.”

”Mukava työyhteisö otti kivasti vastaan ja arvostaa työpanosta. Lisäksi antaa mahdollisuuden vetää pienryhmätoimintaa.”

Lehdokki on onnellisessa asemassa, sillä talosta löytyy pysyvä ja sitoutunut oma henkilöstö. Välillä voi kulua montakin viikkoa, ettei sijaistarvetta ole oikeastaan lainkaan. Järvenpään mukaan poissaolot painottuvatkin usein henkilökunnan loma-aikoihin.

– Silloin kun tarvetta kuitenkin ilmenee, niin avoimen ja positiivisen porukan rinnalle on helppo tulla työskentelemään, varhaiskasvatuksen opettaja Veronica Meinander toteaa.

Lapsimäärältään pienehkö yksikkö sekä kompaktius tilojen osalta ovat myös seikkoja, jotka helpottavat työyhteisöön ja arkeen sukeltamista. Meinander mainitsee tietoisesti hakeutuneensa pieneen kohteeseen, missä lapset ja työkaverit oppii paremmin tuntemaan.

Huomionarvoista on sekin, että Lehdokilla on takanaan pitkä historia. Järvenpää kuvaileekin päiväkotia varsinaiseksi sukupolvikokemukseksi, sillä monet nykyisistä työntekijöistä, niin omasta henkilökunnasta kuin seurelaisista, ovat aikoinaan temmeltäneet itse talossa lapsina.

Kaikki lähtee onnistuneesta ensikohtaamisesta

Seuren kautta eläkkeellä keikkaileva Maritta Opas on nähnyt ja kokenut paljon erilaisia työyhteisöjä molemmista lähtökohdista; vakituisena ja sijaisena. Hän tähdentää, että jokainen päiväkodissa vuoroa tekevä kuuluu sen päivän ajan työyhteisöön, joka tekee töitä yhteisen tavoitteen eteen. Kuppikunnat ja sisäisen kireyden yleensä aistii.

– Jos toimintakulttuuri on toisia ihmisiä – lapsia, vanhempia ja muita työntekijöitä – arvostava, niin kohteeseen on mukava tulla ja töissä on helppo olla, hän tiivistää.

Järvenpää ja Meinander osallistuivat Seuren asiakastilaisuudessa varhaiskasvatuksen paneelikeskusteluun yhdessä seurelaisen Maritta Oppaan kanssa.

Seuren kautta eläkkeellä keikkaileva Maritta Opas on nähnyt ja kokenut paljon erilaisia työyhteisöjä molemmista lähtökohdista; vakituisena ja sijaisena. Hän tähdentää, että jokainen päiväkodissa vuoroa tekevä kuuluu sen päivän ajan työyhteisöön, joka tekee töitä yhteisen tavoitteen eteen. Kuppikunnat ja sisäisen kireyden yleensä aistii.

– Jos toimintakulttuuri on toisia ihmisiä – lapsia, vanhempia ja muita työntekijöitä – arvostava, niin kohteeseen on mukava tulla ja töissä on helppo olla, hän tiivistää.

Lehdokissa uuden keikkalaisen vastaanotto alkaa sillä, että päiväkodin johtaja tiedottaa henkilökuntaa sijaisesta. Tieto kulkee sekä puhelimitse että kahvihuoneen ilmoitustaulun kautta. Näin talossa ollaan kartalla siitä, kuka on tulossa, mihin ryhmään ja mihin vuoroon.

Tärkeimmät pointit uuden työntekijän vastaanottoon ovat Järvenpään mukaan toimiva tiedonkulku, arvostus sekä riittävä ennakkotieto päivän aikataulusta ja tavoitteista. Vastaanoton tukena hyödynnetään perehdytyksen muistilistaa, jonka avulla varmistetaan kaikkien tarvittavien asioiden läpikäynti. Lisäksi käytössä on ryhmätyökortti, joka pitää sisällään perustiedot ryhmästä ja esimerkiksi turvallisuudesta.

Kun työn tekemisen perusedellytykset ovat kunnossa, niin sijainenkin voi keskittyä siihen, miksi hän paikalla on. Ei pelkästään paikkaamaan puuttuvaa työntekijää vaan hyödyntämään osaamistaan ja ammattitaitoaan parhaalla mahdollisella tavalla lasten kasvatuksessa ja hoidossa. Lehdokissa sijainen saa aitoa vastuuta ja pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan, mikä lisää arvostuksen tunnetta ja työn mielekkyyttä.

– Ennen kaikkea töissä pitää viihtyä. Meillä päivääkään ei kulu niin, ettei nauru raikaisi kahvihuoneessa, Meinander toteaa.

Vuoden 2022 parhaiden työkohteiden valinta

Päiväkoti Lehdokki valittiin vuoden 2022 parhaaksi varhaiskasvatuksen työkohteeksi.

Seuren työntekijät ovat kyselyllä saaneet ehdottaa ja perustella omia suosikkityökohteitaan, ja näiden pohjalta Seure on palkinnut parhaat työkohteet sosiaali- ja terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja palvelualoilla sekä parhaan ruotsinkielisen työkohteen.

Alkuvuoden aikana toteutettu kysely keräsi yli 650 vastausta. Perusteluissaan seurelaiset ovat saaneet painottaa itselleen tärkeitä teemoja – vastaanottoa ja perehdytystä, tasa-arvoista kohtelua, arvostuksen tunnetta sekä palautteen tärkeyttä.Lisätietoa kampanjasta ja voittajakohteista löydät täältä.

Tutustu työkohteisiin