Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajan työ

Terveydenhoitaja on hoitotyön, perusterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntija. Terveydenhoitajalle töitä on tarjolla eniten terveysasemilla, mutta myös kouluissa kouluterveydenhoitajana, neuvoloissa lasten, imeväisikäisten ja vanhempien tukena, sekä kotihoidossa. Työkohteita on kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa.

Työllistyminen: Suurin osa keikoista on kestoltaan lyhyitä, muutaman päivän mittaisia. Voimme myös räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen, kuukausipalkkaisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä.

Rekrytoimme terveydenhoitajia läpi vuoden. Tehtävään voit hakea Seuren Sote-alan avoimen hakuilmoituksen kautta.

Terveydenhoitajan palkka: Palkat mahdollisine lisineen ilmoitetaan työpaikkailmoituksissamme.

Soveltuva tausta: Terveydenhoitajan tutkinto tai olet alan opiskelija

Vaaditut luvat ja todistukset: Tutkinto- ja työtodistukset. Valviran rekisteröinti (alalle valmistuneet). Tehtävästä riippuen tartuntatautilain vaatima riittävä rokotesuoja. Jos työ tehdään tiloissa, joissa on lapsia: Rikostaustaote.

TES / työehtosopimus:

Terveydenhoitajana neuvolassa voit Seuren kautta työskennellä kaupunkien terveysasemien äitiys- ja lastenneuvoloissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Terveydenhoitajan työ on pääosin arkipäivätyötä. Terveydenhoitajan työnkuva on monipuolinen ja vastuullinen, sillä neuvolassa paneudutaan odottavan perheen ja lapsiperheen arjen asioihin. Työssä korostuu terveyden edistäminen ja perheiden voimavarojen tukeminen. Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu rokotukset, terveystarkastukset, terveys- ja kasvatusneuvonta, seulontatutkimukset, lapsen ja hänen perheensä kokonaisvaltainen tukeminen ja ohjaaminen sekä mahdollisesti myös kotikäynnit.

Valmistunut terveydenhoitaja, jolla on LOVe:n LOP-verkkokurssisuoritukset sekä aikaisempaa kokemusta rokotustyöstä, voi toimia rokotushoitajana.

Rokotushoitajan työhön kuuluu rokotteiden antaminen ja siihen kuuluvat työt, kuten asiakkaan ohjaaminen ja voinnin seuranta sekä tapahtuman kirjaaminen potilastietojärjestelmään. Työhön voi kuulua muutakin työtä esimerkiksi terveysasemalla.

Terveydenhoitajan työpäivä: Lue vinkit onnistuneeseen keikkailupäivään

Tutustu tarkemmin Seuren sote-tehtäviin ja työkohteisiin pääkaupunkiseudulla.

< Röntgenhoitaja | Terveydenhoitaja | Rokotushoitaja >