Seuren vuosikertomus 2019 kertoo vastauksista työvoimapulan haasteeseen

Seuren vuosikertomus ja tunnusluvut 2019 on julkaistu. Vuosikertomuksessa kerromme tiiviisti Seuren ja henkilöstövuokrauksen toimintaympäristön haasteista ja voitoista.

Suomalainen työelämä on murroksessa. Vuonna 2019 Seure onnistui murroksen asiantuntijana. Onnistumisesta kertoo esimerkiksi se, että samaan aikaan, kun sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on suuri määrä täyttämättömiä vakansseja, Seuren kyky toimittaa sairaanhoitajia asiakkaillemme kasvoi 46 % edeltäneestä vuodesta.

Haastavassa työntekijätilanteessa Seure myös rekrytoi vuoden aikana Seure 7 000 uutta työntekijää ja vuokratyöntekijöiden määrä kasvoi yli 15 000 aktiiviseen työntekijään.

Kysynnän voimakas kasvu nosti Seuren liikevaihdon 128 miljoonaan euroon ja kyky toimittaa työntekijöitä asiakkaille kasvoi 23 % edellisestä vuodesta.

Seuren kasvussa näkyy myös selkeästi työntekijöiden kasvanut arvostus valinnanvapautta, joustavuutta ja moderneja työsuhteen hallinnan työkaluja kohtaan. Keikkatyö on yhä useammalle aktiivinen valinta. Tuimme työntekijöidemme valintaa tarjoamalla heille entistä sujuvampia palveluja ja asiakkaidemme tarpeisiin vastaavia koulutusmahdollisuuksia.

Tehtävänä työvoiman saatavuuden turvaaminen

Kaikilla palveluillamme pyrimme tehokkaasti ja vaikuttavasti turvaamaan yhtiön perustehtävän mukaisesti asiakkaittemme työnvoiman saatavuutta. Näin haluamme mahdollistaa Seuren palveluvision toteutumisen: Oikea ihminen, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Seure 30 vuotta

Terveydenhuoltoalan henkilöstöpulaa helpottamaan Helsingin kaupunki perusti vuonna 1990 oman henkilöstöpalveluyhtiön, Työvoimapalvelu Oy:n. Myöhemmin Seureksi muuttunut yhtiö on työskennellyt asiakkaittensa työvoiman saatavuuden turvaamiseksi koko yhtiön toiminnan ajan, 30 vuotta.

Siirry lukemaan Seuren vuosikertomus 2019

Media voi käyttää Seuren vuosikertomuksen lukuja ja infograafeja vapaasti lähteen mainiten. Lisätietoja saat Seuren viestinnästä.

Seure

Seure

Seure on kunta-alan henkilöstöosaaja. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme henkilöstön saatavuus. Työntekijöillemme tarjoamme monipuolisia ja joustavia työmahdollisuuksia.