Asiakkaan kumppanina

Seure on asiakkaittensa omistama ja voittoa tavoittelematon yhtiö. Tavoitteenamme on tuottaa ja kehittää asiakkaitamme hyödyttäviä palveluita kustannustehokkaasti.

Seure asiakkaan kumppanina

Seuren tehtävä on turvata asiakkaiden työvoiman saatavuus. Optimoidulla henkilöstön käytöllä varmistamme, että töissä ovat oikealla osaamisella varustetut ihmiset, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan. Pitkään keskeisin – ja myös ainoa – ratkaisumme asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi oli henkilöstövuokraus. Asiakas tilasi Seurelta työntekijän, ja me teimme parhaamme toimittaaksemme tarpeita vastaavan työntekijän tarvittavaksi ajaksi.

Henkilöstövuokrauspalvelun uudistustyö alkoi

Vuonna 2019 henkilöstövuokraus säilyi Seuren merkittävimpänä palveluna. Samaan aikaan tunnistimme tarpeen kehittää palveluamme vastaamaan paremmin nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin. Käynnistimme henkilöstövuokrauspalvelun uudistustyön, pitäen kirkkaana mielessä asiakkailta saamamme palautteen ja hyvän asiakaskokemuksen merkityksen. Vuonna 2019 alkaneen uudistustyön hyödyt alkavat näkyä ja tuntua asiakkaittemme arjessa vuoden 2020 aikana.

Henkilöstövuokrauksen kehittämisen rinnalla panostimme myös muihin henkilöstöpalveluihin. Haastavassa työvoimatilanteessa emme pyri täyttämään asiakkaittemme odotuksia pelkän henkilöstövuokrauksen avulla.

Monipuolinen palveluvalikoima turvaamaan työvoiman saatavuutta

Yhä useampi asiakkaamme luotti meihin ja oli valmis hyödyntämään henkilöstövuokrauksen ohella muita henkilöstöpalvelujamme. Vuonna 2019 turvasimme työvoiman saatavuutta aiempaa monipuolisemmalla palveluvalikoimalla.

Sijoittelupalvelu oli osana yhä useamman asiakkaan arkea turvaamassa henkilöstön saatavuutta ja sen tasaista jakautumista. Varahenkilöiden  laajempi käyttöönotto varhaiskasvatuksen toimialalla paransi henkilöstön saatavuutta ja tasoitti monien päiväkotien arkea. Myös työvuorosuunnittelun kehittäminen yhdessä asiakkaan kanssa osoittautui onnistuneeksi pilotiksi.

Rekrytointipalvelun tuottajana pääsemme näyttämään kyntemme, kun Helsingin kaupunki päätti hankkia kesän 2020 hoitotyön kesätyöntekijöiden rekrytoinnin Seurelta. Henkilöstöresurssikeskuksen perustaminen yhdessä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa on täysin uudenlainen kumppanuuden muoto. Resurssikeskuksella pyritään turvaamaan riittävä henkilöstöresurssi Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönoton aikana syksyllä 2020.

Arvoa asiakkaan arkeen

Visiomme on olla vaikuttava HR-kumppani, joka toimii tulosvastuullisesti osana asiakkaan arkea. Meihin voi henkilöstöasioissa tukeutua muulloinkin kuin silloin, kun tarvitaan sijaista äkilliseen tarpeeseen: Palveluitamme voi hyödyntää henkilöstön käytön pitkäjänteisessä suunnittelussa. Vuosi 2019 osoitti, että kuljemme visiota kohti.

Seuren asiakaskunta on laaja, ja asiakkaittemme tarpeet, toiveet ja tilanteet vaihtelevat. Kaikkia yhdistää odotus siitä, että Seure työllään varmistaa henkilöstön saatavuuden. Asiakaskuntamme erilaiset toimialat ja eri kokoiset organisaatiot vaativat meitä tunnistamaan oikeat keinot kunkin asiakkaan tarpeisiin. Erikoissairaanhoidossa puhuttavat eri asiat kuin perusterveydenhuollossa. Päiväkodin johtajan näkökulma on erilainen kuin koulun rehtorin. Asiakkaan kumppanina kuljemme rinnalla ja olemme riittävän lähellä, jotta tunnistamme arvoa luovat seikat asiakkaan arjessa. Pyrimme kumppanuuteen, jossa asetamme tavoitteita ja työskentelemme niitä kohti yhdessä.

Asiakasta lähellä ja valmiina auttamaan

Vuoden 2019 aikana tapasimme jokaisen Seuren palveluita käyttävän asiakkaan henkilökohtaisesti. Asiakasvastaavien ja myyntipäälliköiden kalentereihin kertyi liki 1 000 tapaamista, joista osassa oli mukana myös Seuren johtoryhmän jäsen. Seuren rekrytoijat puolestaan jalkautuivat työpaikoille. Panostimme siihen, että eri tehtävissä työskentelevät seurelaiset olivat läsnä aistimassa ja ymmärtämässä asiakkaan arkea paremmin.

Vuoden aikana helpotimme yhteydenottotapoja asiakkaillemme. Asiakaspalvelussa panostimme paitsi nopeampaan palveluun, myös palvelun laatuun. Juhlistimme asiakkaitamme ja hyvää asiakaspalvelua myös viettämällä lokakuussa asiakaspalveluviikkoa, jonka huipennukseksi palkitsimme vuoden asiakaspalvelijan. Asiakaspalveluamme myös automatisoitiin, kun asiakaspalvelijoiden rinnalle työskentelemään tuli chatbot Seela.