Varahenkilöstö

Sovitulla alueella kiertävän varahenkilön työ yhdistää kuukausipalkkaisen työn varmuuden ja keikkatyön vaihtelevuuden.

Varhaiskasvatuksen varahenkilöstöstä keino vastata päiväkotien sijaistarpeeseen

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien varahenkilöt olivat vuonna 2019 merkittävässä roolissa varmistamassa henkilöstön saatavuutta Espoon, Helsingin ja Vantaan päiväkodeissa. Varahenkilöt työskentelevät kuukausipalkkaisessa työsuhteessa kiertäen sovitulla alueella. Varahenkilöitä työskenteli pääkaupunkiseudulla yhteensä 130.

Varhaiskasvatuksen varahenkilö on päiväkodille ennalta tuttu työntekijä, jonka työpanos voidaan kohdentaa siihen päiväkotiin ja ryhmään, jossa on suurin tarve. Päiväkodin toimintaa helpottaa, kun sovittu sijainen oppii tuntemaan talon tavat, lapset ja henkilöstön.

Haastavassa työmarkkinatilanteessa työntekijöiden saatavuutta puolestaan parantaa mahdollisuus tarjota myös muita työmuotoja kuin mahdollisesti samana aamuna avautuvia keikkoja. Seuren työntekijöille varahenkilön tehtävä tarjoaa uuden työsuhdemuodon, jossa pidempi määräaikainen työsuhde yhdistyy vaihteleviin työkohteisiin.

Palvelu koettiin toimivaksi ja varhaiskasvatuksen varahenkilöstön määrä onkin kasvussa. Varahenkilöt ovat osa palveluiden kokonaisuutta, joilla turvaamme henkilöstön saatavuutta. Olemmekin saaneet asiakkailtamme kiitosta siitä, että kehitämme myös henkilöstövuokrauksen palveluitamme vastaamaan muuttuvia henkilöstötarpeita.