Seure on luotettava työnantajavalinta

Seuressa vastuullinen työnantajuus on toimintamme perusta.

Laillinen, työehtosopimuksia noudattava toiminta on meille selvä asia. Vastuullinen ja tarkka työsuhdeasioiden hoito hyödyttää meitä kaikkia: Työntekijämme voivat olla varmoja työsopimustensa ja palkkakuittiensa oikeellisuudesta, ja samalla työntekijöidemme työtä tilaavat asiakkaamme tietävät, että asiat ovat kunnossa.

Seure työllistää eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja tukee heidän työuriaan tarjoamalla mahdollisuuksia tehtävien monipuolistamiseen ja työmäärän sovittamiseen omaan elämään sopivaksi. Työntekijäreserviimme kuului vuonna 2019 yli 15 000 aktiivista työntekijää, joilla oli mahdollisuus työskennellä tuhansissa työkohteissa.

Luotettava työnantaja

Seuren työntekijä näkee aina työvuoronsa etukäteen ja myös tarkistaa ja kuittaa, että tehty työ vastaa suunniteltua. Maksamme palkan säännöllisesti ja ajallaan.

Noudatamme kahta työehtosopimusta; AVAINTESiä ja SEURETESiä. Määräaikaisissa työsuhteissa maksamme palkan kerran kuussa ja keikkatyöstä maksamme palkan kaksi kertaa kuukaudessa.

Maksamme kilpailukykyistä palkkaa ja palkkojen vertailu on helppoa, sillä ilmoitamme palkat etukäteen työpaikkailmoituksissa. Kaikista Seuren työsuhteista saa myös työtodistuksen.

Sinä päätät suunnastasi – Me hoidamme työsuhdeasiat puolestasi

Noudatamme työehtosopimusta, työsopimuslakia ja muita työntekijän työsuhdetta määritteleviä lakeja. Seuressa voi työskennellä huoletta ja tietää, että palkka-asiat, työntekijävakuutus, lakisääteinen työterveyshuolto, työnantajan ilmoitusvelvollisuudet ja muut työsuhdeasiat ovat kunnossa. Epäselvissä asioissa työntekijämme voivat aina kääntyä asiakaspalvelumme puoleen ja tarvittaessa työntekijöitä tukevat myös liittojen luottamusmiehet ja työkohteiden työsuojeluvaltuutetut.

Huolehdimme myös loppuasiakkaiden – potilaiden, koululaisten, päiväkotilasten ja vanhusten – turvallisuudesta ja hyvästä hoidosta. Me Seuressa huolehdimme, että Sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla työntekijöillämme on riittävä lääkehoito- ja tietojärjestelmäosaaminen, ja tarkistamme heidän laillistuksensa tehtäviin Valvirasta. Lasten kanssa työskenteleviltä työntekijöiltä edellytämme rikosrekisteriotteen lain vaatiman kolmen kuukauden työskentelyajan täytyttyä.

Oikeudenmukainen kohtelu kuuluu kaikille

Työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu on Seuressa tärkeää. Rekrytointimme on läpinäkyvää ja tasapuolista. Teemme työllistämispäätöksemme aina ammatillisen osaamisen ja tehtävään sopivuuden perusteella.

Häirintää, epäasiallista kohtelua tai syrjintää ei Seuressa hyväksytä ja suhtaudumme vakavasti kaikkiin meille ilmoitettuihin epäkohtiin.

Lue lisää Seuren monimuotoisuudesta ja tasa-arvoisesta rekrytoinnista.