Mielenterveystaidot parantavat hyvinvointia työssä, ihmissuhteissa ja yhteiskunnassa

Kukaan ei välty elämässään vastoinkäymisiltä. En edes minä, totesimme koulutusta pitäessämme.

Elämän haastavia tilanteita on mahdollista oppia kohtaamaan, ja niihin voi valmistautua vahvistamalla elämäntaitoja. Oman elämän työkalupakkia kannattaa rakentaa jo ennen kuin kriisi iskee. Mielenterveystaidot auttavat meitä kohtaamaan niin arkisia kuin suurempia karikoita.

Me kouluttajat näemme mielenterveyden positiivisena voimavarana, joka on olennainen osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Se on elämäntaito ja voimavara, jonka avulla pystymme kohtaamaan arjen haasteet ja erilaiset tilanteet myös työelämässä.

Viisi hyvää tapaa vahvistaa mielenterveyttä ovat itsestään huolehtiminen, uudesta innostuminen, yhteyden pitäminen läheisiin, tunteiden toimintaan tutustuminen sekä avun pyytäminen. Mikä olisi oma vinkkisi mielenterveyden vahvistamiseksi työelämässä – työkaverin pyytäminen lounastreffeille, työmatkan kulkeminen pyörällä lempireittiä vai joku ihan muu?

Häpeä voi estää puhumasta mielenterveysongelmista työelämässä

Viimeisimmässä mielenterveysongelmiin liittyviä asenteita kartoittavassa Mielenterveysbarometrissa melkein joka toinen mielenterveysongelmia kokeva suomalainen koki joutuneensa leimatuksi mielenterveyden häiriönsä vuoksi, ja joka kolmas tuntee häpeää hoitoon hakeutumisen vuoksi. Oletko ajatellut, että joka toinen työssäkäyvä jättäisi kertomatta mielenterveyden häiriöstä kollegoilleen ja työyhteisönsä jäsenille?

Mielenterveyssyistä leimautumisen ehkäiseminen on Mielenterveyden ensiapu (MTEA®) -kurssien keskeisiä tavoitteita. Tiedon lisääminen henkiseen hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä sekä puhe mielenterveydestä voi osaltaan vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää pelkoa ja häpeää. Häpeä hälvenee, kun mielenterveystaidot nähdään yhtenä monista erilaisista elämässä tarvitsemistamme taidoista.

Mielenterveystaidot keskiössä Mielenterveys elämäntaitona -koulutuksessa

Syksyllä vuokrahenkilöstölle järjestetty Mielenterveys elämäntaitona -koulutus oli ensimmäinen laatuaan Seuressa. Suomen Mielenterveysseurassa kehitetyssä koulutuksessa keskitytään mielen hyvinvointiin ja sen kehittämiseen opiskelemalla tunne-, vuorovaikutus- ja selviytymistaitoja. Koulutus sopii kaikille mielenterveystaidoista kiinnostuneille. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tutustua uusiin, samanlaisista asioista kiinnostuneisiin ihmisiin.

Omien elämäntaitojen vahvistamisella on suoria vaikutuksia yhteiskunnan hyvinvointiin, sillä vuorovaikutus- ja elämäntaitojen vahvistaminen auttaa ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Mielenterveystaitojen kehittäminen parantaa myös ihmissuhteiden laatua ja tuottaa merkityksellisyyden kokemusta.

Koulutuksesta taitoja työelämään

Kootessamme osallistujien odotuksia koulutuksesta korostui etenkin toive saada uusia näkökulmia ja tutkittua tietoa mielenterveydestä sekä työkaluja ja taitoja työelämään.

MTEA-koulutuksia ei ole tarkoitettu työnohjaus- tai terapiaryhmiksi. Koulutuspäivissä käytiin avointa keskustelua teemojen ympäriltä. Iloksemme huomasimme, että osallistujat rohkaistuivat ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita ja harjaantuivat keskustelemaan niin ihmissuhdekysymyksistä kuin elämäntaidoista. Osallistujien palautteessa koulutuksen parhaaksi anniksi nousivatkin ryhmäkeskustelut.

Kuulimme osallistujilta ihailtavia neuvoja, joita jokainen voi käyttää arjessaan työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseksi. Vinkkien parhaimmistoa olivat ”anna kehitysehdotuksia”, ”kohtele muita kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan” ja ”anna palautetta, niin positiivista kuin negatiivista, suoraan henkilölle itselleen”.

Mielenterveystaidot ja niiden vahvistaminen on aina ajankohtaista

Oman henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen on aina ajankohtaista, ja mielenterveystaitoja voi opiskella missä iässä hyvänsä.

Kouluttajina tahdomme muistuttaa, että apua on aina saatavilla elämän kriisikohdissa, kunhan sitä uskaltaa ja osaa hakea. Mielenterveyden ensiapu -koulutuksissa osallistujat saavat tietoa monista mielenterveyden tukipalveluista, joita Suomessa on tarjolla.