Nicole Fredriksson

Skribenten gör korttidsjobb för Seure inom barn- & vuxensjukvården, dagvården samt skolan. Samtidigt studerar skribenten till sjukskötare på yrkeshögskolan Arcada.