Seuren Varatiimit-projektissa työntekijät kehittävät parempaa työelämää

”S.Vat kehittää Seuren toimintamalleja ja käytänteitä. Tuomme tietoisuuteen kehittämistarpeita sekä työkohteilta, että työntekijöiltä. Edistämme vuokratyöntekijöiden työolosuhteiden tasavertaisuutta. Innostamme toinen toisiamme ja tarjoamme vertaistukea – vuokratyöntekijää voi tosiasiassa ymmärtää vain toinen vuokratyöntekijä.”

Projektin tiimiläiset muotoilivat tähän artikkeliin itse, mistä on kyse ja mihin tähdätään.

Ylle he muotoilivat yksittäisistä sanoista lauseiksi projektin keskeisen tarkoituksen. Se kuulostaa hienolta, viralliselta kuvaukselta, mutta mitä se pitää sisällään ja tarkoittaa käytännössä? Ja mikä ihmeen ”S.Vat”?

Haemme nyt lisää muutosmyönteisiä sote-osaajia projektitiimiin. Lue lisää tiimin työstä!

Seuren varatiimit -projektin tarkoituksena on kehittää Seuren toimintoja monilla eri osa-alueilla, esimerkiksi työsuhteiden huoltoa ja sitä, miten vuokratyöntekijöiden arkea voidaan sujuvoittaa. Pyrimme kehittämään työntekijöiden työolosuhteita ja työskentelyä niin, että työhyvinvointi paranee ja sen kautta työn pito- ja vetovoima kasvaa.

Ideointia ja käytännön testausta

Projektissa mietimme, miten parantaa varatiimijärjestelmää ja yhteistyötämme asiakaskohteiden kanssa. Tällä hetkellä uusien urapolkujen luominen on myös pohdinnan alla, kuten uutena projektin myötä alkanut kenttäesihenkilön rooli.

Tiiminä haemme kokemusta projekti- sekä kehitystyöstä ja sitä kautta toimivia malleja tulevia vuosia varten. Saamme monipuolisesti tällä työmuodolla tuotua tietoa kohteista ja niistä asioista, joita vuokratyöntekijän arjessa joutuu kohtaamaan ja ratkomaan.

S.vat-projektin työntekijöistä yhtenäinen ja vaikuttava tiimi

Tiimiä huomioidaan ja kuunnellaan paremmin, kuin kukaan olisi varmasti osannut projektin alkaessa aavistaa. Projektiasioiden parissa pidämme kuukausittain toimisto- ja työpajapäiviä, joissa mukana on Filosofian Akatemian edustajat sekä vaihtelevasti projektiryhmän jäseniä. Viikottaiset tiimipalaverit edistävät merkittävästi tiimin yhteenkuuluvuutta ja siten ne myös luovat paremmat olosuhteet tutussa ympäristössä yhteisen asian puolesta työskenteleville.

Projektiryhmä luotsaa S.vat-tiimiä oikeiden asioiden pariin kevyesti aikatauluttaen. Työskentely on joustavaa, kannustavaa ja mahdollisimman ryhmäohjautuvaksi muotoutuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että saamme toimia omien mielekkäiden aiheiden parissa vahvuuksien ja osaamisten puitteissa, kykyä toimia yhdessä, yhteiset intressit ja päämäärät edellä ratkaisukeskeisesti ja tuottavasti.

Kenttätyötä vaihtelevasti ja kokeilen

Olemme aloittaneet projektin helmikuussa ja se kestää loppuvuoteen 2023 saakka. Osa tiimiläisistä tekee kenttätyötä vaihdellen lyhyemmissä työsuhteissa, toiset pidemmissä sijoituksissa. Kohteet ovat vaihdelleet kotihoidon, sairaalaympäristön ja tuettujen palveluasumisten välillä. Tiimimme jäsenet ovat päässeet perehtymään monien aiheiden pariin. Maaliskuussa työntekijämme osallistui Seuren asiakastilaisuuden keskustelupaneelin, jossa käsiteltiin mm. keikkalaisten positiivisia kokemuksia.

Projektiryhmän ja Seuren hallinnon eri vastuuhenkilöiden kanssa olemme yhteistyössä pohtineet toimintojen kehittämistä. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi rekrytointiprosessi, asiakaspalvelu, viestintä, työsuhteen hoitomalli, työntekijäportaali. Olemme vielä erikseen jakautuneet eri kehitysaiheiden ja vastuualueiden pariin, joita työstämme projektin edetessä.

Tällä hetkellä työn alla ovat perehdytys, johtamisen mallit, arjen pyörittämisen vastuut tiimissä ja niiden haasteet, some ja viestintäasiat.

Päivittäin tiimin jäsenet tekevät kenttätyössä havaintoja esimerkiksi työkohteiden vastaanottoa ja työpäivän kulkua seurataan säännöllisesti myös viihtyvyyskyselyillä.

Tiimin hyvinvointia voidaan kehittää vain hyvinvoivalla tiimillä

”Tiimin merkitys tässä työssä on suuri,” tiimin projektityöntekijä Mia Vuorihovi kertoo. Vuokratyöntekijöiden arjessa harvemmin on ympärillä vertaistukea tarjoavia ja kannustavia tiimiläisiä kenttäesihenkilöstä lähtien. ”Meillä kaikki saavat olla omia itseään, kaikkia kuunnellaan ja voi luottaa toisten tukeen niin arkisissa asioissa, kuin jaksamisenkin kannalta.”

”Näin hienossa, tasavertaisessa ja lämpimässä tiimissä on kenen tahansa hyvä olla, Heidin jatkaa. ”Uskon, että projekti on saanut alkunsa välittämisestä ja aidosta kiinnostuksesta parantaa työntekijöiden hyvinvointia mutta samalla myös työnantajan halusta kehittyä. On ollut hienoa nähdä ja kokea, miten meidän pienistä yksittäisistä ajatuksen muruista on yhdistetty isompia kokonaisuuksia aina ehdotuksiksi ja siitä valmiiksi kehitysideoiksi.”

Heidi on ylpeä projektista ja tiimiläisistä. ”Nämä tunteet siitä, että halutaan muutosta parempaan, kuunnellaan, otetaan mielipiteet ja ajatukset kerta toisensa jälkeen ilolla vastaan, tuovat itselleni tämän projektin suhteen joka kerta wau-efektin. Se todellakin lämmittää mieltä, kun voit ajatella: muutos lähtee meistä.”

Haemme lisää muutosmyönteisiä sote-osaajia projektitiimiin. Haku auki 9.6.2023 asti!